Maarsseveense Plassen Zuidhoek

Gageldijk, Maarssen
Zie website.

Recente controle: in orde


Deze locatie is onderdeel van de Grote Maarsseveense Plassen en vrij toegankelijk. Er zijn drie ligweiden in lengte variërend van 30 tot 90 meter. De ligweiden grenzen direct aan het water. Er is een vaste houten oeverbeschoeiing. Op vier punten is het water goed toegankelijk, de lengtes van deze oeverstroken variëren van 20 tot ruim 30 meter

Toegang: openbaar onbetaald.

Waterkwaliteit in de laatste vier jaar:
Uitstekend
Kwaliteitsklasse: UitstekendVoor uitgebreide informatie over de zwemwaterlocatie:
Zwemwaterprofile Maarsseveense Plas

Voor algemene informatie en meldingen:
Voor specifieke informatie bij de locatiebeheerder:

Directe link naar deze locatie