Bernisse Zuidland Oostzijde

Stompaardsedijk, Zuidland

Recente controle: in orde

Bekijk: Informatiebord

Op de locatie Bernisse Oostzijde Zuidland zijn twee naast elkaar gelegen zwemstrandjes te vinden.

Toegang: openbaar onbetaald.

Waterkwaliteit in de laatste vier jaar:
Aanvaardbaar
Kwaliteitsklasse: AanvaardbaarVoor uitgebreide informatie over de zwemwaterlocatie:
Zwemwaterprofiel Bernisse, Zuidland Oostzijde

Voor algemene informatie en meldingen:
Omgevingsdienst Midden-Holland, 0800-9036, zwemwater@odmh.nl
www.odmh.nl

Voor specifieke informatie bij de locatiebeheerder:

Directe link naar deze locatie