Reitdiep, Garnwerd

Hunzeweg , Garnwerd

Recente controle: in orde

Bekijk: Informatiebord

De zwemlocatie garwerd ligt aan de westoever van het Reitdiep. De zwemlocatie wordt omringd door landelijk gebied

Toegang: openbaar onbetaald.

Waterkwaliteit in de laatste vier jaar:
Aanvaardbaar
Kwaliteitsklasse: AanvaardbaarVoor uitgebreide informatie over de zwemwaterlocatie:
Zwemwaterprofiel Garnwerd

Voor algemene informatie en meldingen:
Voor specifieke informatie bij de locatiebeheerder:
Waterschap Noorderzijlvest, 050-3048911, info@noorderzijlvest.nl

Directe link naar deze locatie