Ellerstrand Noord

Bremerbergdijk , Biddinghuizen
Zie website.

Recente controle: in orde

Bekijk: Informatiebord | Foto 1

Het Ellerstrand bestaat overwegend uit baaivormige strandjes, van elkaar gescheiden door rietkragen, bossages en strekdammetjes. Op het strand zijn bomen en struikgewas aanwezig. Het strand is in tweeën gedeeld (in Ellerstrand Noord en Zuid) door een jachthaven met een ‘chaletpark’ en een restaurant (samen ‘de Klink’ genoemd). Strand Noord bestaat vrijwel geheel uit zandstrand, strand Zuid is overwegend begroeid met gras. De breedte van het strand varieert van ongeveer 20 tot 45 meter.

Toegang: openbaar betaald.

Waterkwaliteit in de laatste vier jaar:
Uitstekend
Kwaliteitsklasse: UitstekendVoor uitgebreide informatie over de zwemwaterlocatie:
Zwemwaterprofiel Ellerstrand

Voor algemene informatie en meldingen:
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 088 6333 000, info@ofgv.nl
http:\\www.ofgv.nl

Voor specifieke informatie bij de locatiebeheerder:
Oostappengroep Rivièra Beach noord en zuid, 0321-331344, info@riviere.nl

Directe link naar deze locatie