Zilverstrand

Kernplaats, Almere
Zie website.

Recente controle: in orde

Bekijk: Informatiebord | Foto 1

Het Zilverstrand ligt aan de zuidzijde van de Hollandse brug en de A6 aan het Gooimeer. Het Zilverstrand is opnieuw in 2017 opengesteld na herstel en herprofilering van het strand. De reden hiervoor was de verbreding van de A6 en de Hollandse brug. Het nieuwe Zilverstrand wordt nu ook weer in de bemonstering cyclus meegenomen.

Toegang: openbaar onbetaald.

Waterkwaliteit in de laatste vier jaar:
Uitstekend
Kwaliteitsklasse: UitstekendVoor uitgebreide informatie over de zwemwaterlocatie:
Zwemwaterprofiel Zilverstrand

Voor algemene informatie en meldingen:
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 088 6333 000, info@ofgv.nl
http:\\www.ofgv.nl

Voor specifieke informatie bij de locatiebeheerder:
Gemeente Almere Stranden, 14 036 , info@almere.nl

Directe link naar deze locatie