strandje BrouwershavenRecente controle: in orde

Strandje naast jachthaven van Brouwershaven

Toegang: .

Waterkwaliteit in de laatste vier jaar:
Nog niet bepaald
Kwaliteitsklasse: Nog niet bepaald

  • Er zijn geen voorzieningen bekend voor deze zwemplek.


Voor uitgebreide informatie over de zwemwaterlocatie:
Zwemwaterprofiel Brouwershaven Badstrand

Voor algemene informatie en meldingen:
Voor specifieke informatie bij de locatiebeheerder:
Staatsbosbeheer, info@staatsbosbeheer.nl

Directe link naar deze locatie