Algemeen

LET OP
Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officiële aangewezen zwemwaterlocaties omdat de overheid daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten houdt.

Zwemmen in oppervlaktewater is leuk, maar brengt ook  bepaalde risico's met zich mee. Dat kunnen fysieke risico’s zijn maar ook biologische risico’s. Biologische risico’s komen vooral voor als de temperatuur stijgt. Hierbij kun je denken aan algenbloei die gezondheidsklachten kan veroorzaken.  Het zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Daarom is het erg belangrijk iets te weten over de bedreigingen waarmee je in aanraking kunt komen.

 

Meld gezondheidsklachten

In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het badseizoen worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen. Het meetpunt ligt op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht óf waar het risico op verontreiniging het grootst is. Alle locaties worden minstens één keer per maand onderzocht en de locaties die een aanvaardbare of slechte zwemwaterkwaliteit hebben eens in de twee weken.

Ondanks deze controles vragen wij om jouw hulp. Mocht je gezondheidsklachten hebben die vermoedelijk zijn ontstaan na het zwemmen bij een officiële zwemlocatie, meld dit dan bij de provincie of omgevingsdienst waar de zwemlocatie onder valt. Kijk daarvoor op het zwemwaterbord ter plaatse, of op deze site bij de zwemwatertelefoon. Dit geldt ook voor officiële zwemlocaties waar al een waarschuwing of negatief zwemadvies geldt. Bronnen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden kunnen kort, maar ook langdurig aanwezig zijn. Deze bronnen komen niet altijd naar voren tijdens het gebruikelijke onderzoek naar de waterkwaliteit. Daarom vragen we hulp van de baders zelf. Met jouw melding krijgen we een beter beeld van wat er aan de hand kan zijn en kunnen we een nader onderzoek instelle