Nieuws

Einde Zwemseizoen; gegevens niet meer actueel

1 oktober 2019

Het zwemseizoen in Nederland is van 1 mei tot 2 oktober. Na 1 oktober wordt de waterkwaliteit niet meer gemeten en gaat deze site op winterstand. Informatie en waarschuwingen over zwemwater op deze pagina worden daarom stopgezet per 1 oktober (einde van het zwemseizoen).
Mocht u nog gaan zwemmen, houdt het volgende in de gaten: 


- Ga nooit alleen zwemmen (onderkoeling),
- Laat kinderen nooit alleen zwemmen of spelen, 
- Zwem niet in sterk stromend water,
- Blijf uit de buurt van stuwen, sluizen, gemalen, scheepvaartroutes, vaargeulen en (strek)dammen,
- Duik nooit in onbekend (ondiep) of troebel water.