Nieuws

Zwemmen in open water: waar moet je rekening mee houden?

24 april 2024

1 mei start het zwemseizoen voor open water 2024.  Zwemmen en recreëren aan het water en op het strand is gezond en leuk, het brengt verkoeling en plezier, maar is niet zonder risico’s. Jaarlijks verdrinken in Nederland tientallen mensen in het open water of worden ziek omdat het water niet schoon is. Zwem daarom bij voorkeur op aangewezen zwemlocaties. Hier worden de veiligheid en de kwaliteit van het water regelmatig gecontroleerd. Kijk op www.zwemwater.nl voor de aangewezen zwemlocaties bij jou in de buurt en voor meer informatie over waar je rekening mee moet houden.

Veiligheid
Zwemmen in open water is gezond, en brengt tegelijk risico’s met zich mee. Zwemmen bij bruggen, sluizen en in vaarwegen is verboden. Bereid je goed voor. Bedenk of je zwemvaardigheid voldoende is en probeer het anders eerst nog eens in een zwembad, onder begeleiding. Kijk op de zwemlocatie naar de informatieborden. Wees alert op de risico’s: is er stroming, zijn er objecten in het water, gaat het snel van ondiep naar diep water, kunnen er watersporters in de zwemzone komen? Volg altijd de adviezen van de lifeguards als ze er zijn, en let op eventuele vlaggen die aangeven of zwemmen veilig is: rood, geel of oranje in de vlag wijst op gevaar. Ga je zwemmen, zorg dan dat iemand je in de gaten houdt. Dit geldt extra bij zwemmen in zee. Meer tips over veilig zwemmen in open water lees je op https://veiliginenuithetwater.nl/

Gezondheid
Het water kan vervuild zijn. Er kunnen te veel bacteriën, virussen of schadelijke chemische stoffen in het water zitten. Hiervan kun je gezondheidsklachten krijgen, zoals diarree of huiduitslag. Chemische stoffen (zoals PFAS) kunnen tot schade op langere termijn leiden. Het is aan te raden altijd te douchen na het zwemmen in open water. Mocht dat niet kunnen, was dan in ieder geval je handen voordat je iets gaat eten. De kwaliteit van zwemwater wordt regelmatig gemeten. Kijk op het informatiebord of op www.zwemwater.nl  of een negatief zwemadvies geldt. Breng je een bezoek aan het strand, wees dan alert als kinderen en huisdieren in zeeschuim spelen. Micro-organismen en chemische stoffen zoals PFAS en kunnen zich namelijk ophopen in zeeschuim. Het is verstandig zoveel mogelijk te voorkomen dat ze zeeschuim inslikken.

Watersporten
Ook bij verschillende watersporten, zoals surfen en kajakken, kom je in aanraking met oppervlaktewater. Hiervoor gelden dezelfde adviezen als voor zwemmen. Douche nadat je in het water bent geweest of was in ieder geval je handen voordat je gaat eten.

 

Einde zwemwaterseizoen 2023

27 september 2023

Op 1 oktober eindigt het zwemwaterseizoen van 2023. Dit houdt in dat vanaf die datum de officiële zwemwaterlocaties niet meer worden geïnspecteerd. Ook vervallen per die datum alle geldende maatregelen, met uitzondering van de negatieve zwemadviezen bij Plas Merwelanden en Plas Vrijenburgbos. Zie het nieuwsbericht hierover.

Zwemwaterseizoen 2024
Op 1 mei 2024 start het nieuwe zwemwaterseizoen. Tot die tijd wordt de waterkwaliteit bij de officiële zwemwaterlocaties niet gecontroleerd.

Het zwemwaterseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Gedurende die maanden controleren en handhaven zwemwaterinspecteurs de officiële zwemwaterlocaties op veiligheid, hygiëne en waterkwaliteit. Als de situatie aanleiding geeft, volgen maatregelen. Dit kan zijn het afgeven van een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod.
Geldt voor een zwemwaterlocatie een maatregel dan wordt dit duidelijk aangegeven op het blauwe informatiebord bij de betreffende locatie en op www.zwemwater.nl.

 

Negatieve zwemadviezen bij Plas Merwelanden en Plas Vrijenburgbos vanwege PFAS-verontreiniging blijven van kracht

27 september 2023

De negatieve zwemadviezen bij deze plassen blijven van kracht. Dit omdat we weten dat de aanwezige PFAS-verontreiniging nog steeds aanwezig is en omdat er steeds vaker het jaar rond gezwommen wordt, houden we deze negatieve zwemadviezen in stand. De monitoring loopt ook door. Mochten er ontwikkelingen zijn dan vermelden we dat hier.

 

Negatief zwemadvies voor Plas Vrijenburgbos in Barendrecht

23 augustus 2023

De provincie Zuid-Holland stelt een negatief zwemadvies in voor Plas Vrijenburgbos in Barendrecht. Het waterschap Hollandse Delta heeft op deze locatie PFAS-verontreiniging aangetroffen in het oppervlaktewater. In opdracht van de provincie Zuid-Holland doet het RIVM nader onderzoek. Het negatief zwemadvies geldt totdat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. De verwachting is dat dit ongeveer 4 weken duurt. Voor Plas Vrijenburgbos gold al een waarschuwing voor blauwalg. Ook deze waarschuwing blijft van kracht.

Onderzoeksaanpak RIVM
De aangetroffen PFAS-concentratie in het oppervlaktewater van Plas Vrijenburgbos is vergeleken met de PFAS-concentratie in recreatieplas Berkendonk in Helmond. Voor Berkendonk heeft het RIVM eerder, getoetst aan de nieuwe strengere normering, geconcludeerd dat er veilig gezwommen kan worden. Dit is gebaseerd op zwemscenario’s: hoe vaak, hoe lang en gemiddelde waterinname voor volwassenen als kinderen. Uit de risicoschatting van het RIVM blijkt de PFAS-concentratie in Plas Vrijenburgbos hoger te liggen dan in Berkendonk. Er is daarom aanvullend onderzoek nodig. Het RIVM heeft hier naar verwachting 4 weken voor nodig.

 

Provincie verlengt negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden

16 augustus 2023

De provincie Zuid-Holland blijft adviseren om niet te zwemmen in recreatieplas Merwelanden in Dordrecht. Zwemmen in deze plas kan, in combinatie met de inname van PFAS uit andere bronnen, ervoor zorgen dat mensen teveel PFAS binnenkrijgen. En dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit blijkt uit nader onderzoek door het RIVM in opdracht van de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het negatieve zwemadvies geldt in ieder geval tot 1 oktober. Waterschap Hollandse Delta is al eerder gestart met nieuwe metingen. Op basis van deze metingen moet blijken of zwemmen in recreatieplas Merwelanden in de toekomst weer verantwoord kan.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: "Op 14 juli hebben we een negatief zwemadvies afgegeven voor Merwelanden vanwege de eerste bevindingen van het RIVM. We zijn liever te streng, want de gezondheid van onze inwoners staat voorop. Uit de rapportage van het RIVM blijkt nu dat we dit negatieve zwemadvies moeten verlengen. Met mooi weer in het vooruitzicht is dit een teleurstellende boodschap voor mensen die graag in Merwelanden zwemmen. We kunnen nog niet zeggen wanneer het weer verantwoord is om hier te zwemmen. We blijven de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten houden. En de provincie blijft ervoor zorgen dat partijen met elkaar in gesprek blijven om waar mogelijk de situatie te verbeteren".

Ook wethouder Tanje de Jonge van de gemeente Dordrecht onderschrijft de verlenging van het negatieve zwemadvies: "De gezondheid van onze inwoners moeten we heel serieus nemen. Ik vind het erg jammer dat onze zwemplas nu niet te gebruiken is, maar het is voor nu het beste advies".

Het onderzoek van het RIVM
Het RIVM berekende hoeveel PFAS mensen binnen kunnen krijgen bij het zwemmen in Merwelanden. Voor kinderen kan de blootstelling oplopen tot bijna de helft van de toelaatbare dagelijkse inname (TDI) voor PFAS, gebaseerd op 25 zwemdagen per jaar. Voor volwassen zwemmers ligt dit met 25 zwemdagen onder de 10 procent van de TDI. Maar zwemmen volwassenen elke dag, dan kan de blootstelling aan PFAS oplopen tot een kleine 40 procent van de TDI. 

Als mensen lange tijd meer PFAS binnenkrijgen dan deze gezondheidskundige grenswaarde, zijn schadelijke effecten op de gezondheid mogelijk. Omdat mensen ook via bijvoorbeeld voedsel en drinkwater al PFAS binnenkrijgen, maakt regelmatig zwemmen in recreatieplas Merwelanden de totale inname van PFAS te hoog.

 

Bekijk de notitie van het RIVM.

 

Wat betekent dit voor andere zwemlocaties?
In een rapport van 14 juli heeft het RIVM dertien zwem- en recreatielocaties in de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland beoordeeld (zie: notitie RIVM). Daarin concludeerde het RIVM dat zwemmen verantwoord is op 12 van de 13 beoordeelde locaties, waaronder het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Alleen voor recreatieplas Merwelanden was nader onderzoek nodig.

Op de website www.zwemwater.nl vindt u actuele informatie over deze zwemwaterlocaties (natuurwater), de waterkwaliteit en omstandigheden waarop u moet letten. Het is aan te raden om alleen te zwemmen in officieel aangewezen zwemwaterlocaties.

Hoe kunt u blootstelling aan PFAS tijdens zwemmen verminderen?
Bij zwemmen draagt vooral het inslikken van water bij aan de blootstelling. Blootstelling aan PFAS tijdens zwemmen kan dus sterk worden beperkt door water inslikken zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe ziet het vervolg eruit?
Waterschap Hollandse Delta en Waterschap Rivierenland monitoren de PFAS-waarden in alle aangewezen zwemwaterlocaties rondom het bedrijf Chemours. Op basis van deze metingen beoordelen het RIVM en de provincie voor het zwemseizoen 2024 en verder of het verantwoord is om te zwemmen in de recreatieplas Merwelanden en andere zwemlocaties in de buurt.

 

Blauwalgen

14 augustus 2023

Er wordt de komende periode droog en zonnig weer verwacht. Dat betekent dat blauwalgen kunnen groeien en tot bloei kunnen komen, want blauwalgen ontstaan vooral bij hoge temperaturen en veel zonlicht. Vooral als het geen stromend water betreft kan zich dit voordoen. Blauwalgen zijn geen algen of wieren, maar bacteriën. Vandaar dat de eigenlijke benaming cyanobacteriën is. In ons oppervlaktewater zitten veel voedingsstoffen voor blauwalgen, vandaar dat ze snel kunnen groeien. Als ze tot bloei komen, kunnen ze een drijflaag vormen. Omdat ze dan afsterven, kunnen er giftige stoffen (toxines) in het water komen.
Als er een helder groene, groenblauwe of helder blauwe laag op het water drijft, kun je ervan uitgaan dat het blauwalg is, al kan het bij felgroen ook eendenkroos zijn, maar dat is heel anders van samenstelling. Als er zo'n laag blauwalg op het water drijft en die lijkt wel een beetje op een verflaag of het water stinkt, ga er dan niet zwemmen. Kijk voor je gaat zwemmen op zwemwater.nl om te zien wat een goeie zwemplek is. Tref je blauwalgen aan op een aangewezen zwemlocatie en wordt er nog niet voor gewaarschuwd, geef dit dan door aan de provinciale zwemwatertelefoon.

 

Nieuwsbericht zwemwater n.a.v. risicoschatting RIVM

14 juli 2023

Negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden
De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben op meerdere locaties PFAS in het oppervlaktewater aangetroffen. Een aantal van deze locaties betreft zwem- en recreatiewater. De provincie Zuid-Holland heeft aan het RIVM gevraagd of er veilig gezwommen kan worden in de betreffende zwem- en recreatielocaties. Op basis van de meest recente data van de waterschappen concludeert het RIVM dat het in 12 van de 13 beoordeelde locaties, waaronder ook het Lammetjeswiel, veilig is om te zwemmen. Voor recreatieplas Merwelanden geldt dat er aanvullend onderzoek nodig is. De provincie heeft daarop besloten een negatief zwemadvies af te geven voor zwemmen in recreatieplas Merwelanden.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “De waarden lijken niet direct verontrustend, maar als het gaat om de volksgezondheid zijn we liever iets te streng. Er is geen duidelijke norm voor PFAS in zwemwater, daarom hebben we het RIVM om advies gevraagd. Omdat aanvullend onderzoek nodig is, hebben we besloten om een negatief zwemadvies af te geven. Het onderzoek moet uitwijzen of zwemmen in Merwelanden voldoende veilig is. We geven dus uit voorzorg een negatief zwemadvies.”

Onderzoeksaanpak RIVM
Rekening houdend met de urgentie, de aankomende start van de zomervakantie en de hierdoor beperkte doorlooptijd, heeft het RIVM een kwalitatieve risicoschatting uitgevoerd. De aangetroffen PFAS-concentratie in het oppervlaktewater van recreatieplas Merwelanden is vergeleken met de PFAS-concentratie in recreatieplas Berkendonk in Helmond. Voor Berkendonk heeft het RIVM eerder, getoetst aan de nieuwe strengere nomering, geconcludeerd dat er veilig gezwommen kan worden. Dit is gebaseerd op basis van zwemscenario’s: hoe vaak, hoe lang en gemiddelde waterinname, zowel voor volwassenen als kinderen. Op 12 van de 13 onderzochte locaties is de concentratie PFAS lager of gelijk aan Berkendonk en zijn er volgens het RIVM geen risico's voor zwemmers. Uit de risicoschatting van het RIVM blijkt de PFAS-concentratie in Merwelanden hoger te liggen dan in Berkendonk. Er is daarom aanvullend onderzoek nodig. Het RIVM heeft hier naar verwachting vier weken voor nodig.

Bekijk de notitie van het RIVM: www.rivm.nl/pfas/actueel

Hoe kunt u blootstelling aan PFAS verminderen?
Het RIVM stelt dat er drie mogelijke blootstellingsroutes zijn bij zwemmen: via de huid, inademen van lucht en inslikken van water. Het inslikken van water brengt met afstand het grootste risico met zich mee. De risico’s via de andere blootstellingsroutes zijn in theorie niet nul, maar zijn wel beoordeeld als verwaarloosbaar klein. Het risico op blootstelling kan dus sterk worden beperkt door gedrag waarbij inslikken van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Informatie over zwemwaterlocaties
Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Op de website www.zwemwater.nl vindt u actuele informatie over deze zwemwaterlocaties (natuurwater), de waterkwaliteit en omstandigheden waarop u moet letten.

 

Geen negatief zwemadvies zwemwaterlocaties Alblasserwaard

03 juli 2023

Er wordt door de provincie Zuid-Holland geen negatief zwemadvies gegeven voor de officiële zwemwaterlocaties in de Alblasserwaard.
Op basis van meetgegevens vanaf 2018 door het Waterschap Rivierenland heeft het RIVM in 2020 geconcludeerd dat voor het zwemmen geen gezondheidsrisico’s zijn.
Wel vraagt de provincie aan het RIVM om een duidelijk advies voor PFAS in zwemwater in het algemeen. Dat advies ontbreekt tot nu toe.
Zodra er een dergelijk advies is afgegeven door het RIVM, zal de provincie dat direct toepassen en wordt dat ook op deze site vermeld.

Lees de volledige verklaring van de provincie op hun website: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2023/provincie-zuid-holland-duidelijkheid-pfas/

 

PFAS zwemwaterlocaties Alblasserwaard

29 juni 2023

We krijgen momenteel vragen of er nog veilig gezwommen kan worden bij de officiële zwemwaterlocaties in de Alblasserwaard ten noorden en noordoosten van Dordrecht. Dit n.a.v. het bericht van Zembla. Wij wachten nog op advies van de GGD/RIVM. Zodra we helderheid hebben over de zwemwaterkwaliteit, geven we dat aan op deze site.

 

Tot 1 juli 2023 zandsuppletie op strand Callantsoog

1 mei 2023

Tot 1 juli 2023 vindt er zandsuppletie plaats op het strand van Callantsoog. 

Op plekken waar wordt gewerkt, is het strand afgesloten voor recreatie. Ook zijn er twee vooroeversuppleties. Die vinden plaats bij Heemskerk en Bergen-Egmond. Planning en uitvoeringsmomenten zijn afhankelijk van de voortgang van suppleties op Ameland en Vlieland. Van de vooroeversuppleties hebben badgasten geen last, omdat die verder uit de kust worden uitgevoerd. Daar wordt niet gezwommen.

 

Landelijke zomertour ter voorkoming van verdrinking van start

15 juni 2023

Ieder jaar verdrinken in Nederland zo’n honderd mensen in open water. In een veelvoud van deze gevallen moeten hulporganisaties zoals de KNRM en de Reddingsbrigade zwemmers redden die in de problemen raken. Omdat elk verdrinkingsslachtoffer er één te veel is, komt er een vervolg op ‘Wie checkt jou? - Veilig in en uit het water’, een jaarlijks campagne die mensen bewust maakt van de risico’s van zwemmen in open water. Tijdens de landelijke zomertour wordt ingezet op gedragsverandering die verdrinkingsongevallen moet (helpen) voorkomen.

Wie checkt jou?
Nederlanders zijn dol op zwemmen en vooral in de zomer zijn wateractiviteiten een belangrijk onderdeel van ons leven. Helaas kunnen zwemmers en andere waterrecreanten in open water, zoals in zee, meren of plassen, in de problemen komen door onverwachte stroming, temperatuurverschillen of een overschatting van hun zwemvaardigheid. Het risicobewustzijn en gedrag van zwemmers zijn cruciaal om problemen te voorkomen. De campagne 'Wie checkt jou?' wil mensen aansporen om te checken onder welke omstandigheden ze het water in gaan en wie er op hen let. De campagne biedt ook tips voor hoe te handelen in geval van nood. 'Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water' is onderdeel van een meerjarig initiatief om bewustwording over zwemveiligheid te bevorderen.

Zomertour
Onder aanvoering van de Nationale Raad Zwemveiligheid wordt de campagne actief uitgedragen door primaire partners waaronder gemeente Den Haag, Europarcs, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Leisurelands, Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ), Reddingsbrigade Nederland en Rijkswaterstaat. Het doel van deze partijen is om de campagne landelijk uit te rollen, zowel langs de kust als bij binnenwater locaties. Aan deze oproep wordt gehoor gegeven, aangezien steeds meer gemeenten, provincies, locatiebeheerders, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's de campagne omarmen en uitdragen. Om dit jaar de impact van de campagne te vergroten, staat er deze zomer een tour op het programma. Deze zomertour zorgt gedurende drie maanden voor zichtbaarheid op relevante locaties en evenementen door heel het land, zoals: het strand bij Terschelling tijdens het Oerol Festival, recreatiegebieden van Leisurelands, diverse vakantieparken van Europarcs, de Haagse stranden  en het Search and Rescue Event in Katwijk. Volgens Titus Visser van de Nationale Raad Zwemveiligheid wordt de tour mogelijk nog verder uitgebreid. “We willen dat nog veel meer partijen de waarde van onze campagne inzien en deze zomer contact met ons opnemen om de tour te boeken. Zo hopen we samen op een laagdrempelige manier extra bewustwording te creëren over een onderbelicht, maar zeer belangrijk thema. Het doel is om de ‘Wie checkt jou?’ campagne na de pilot van vorig jaar dit jaar verder landelijk uit te rollen. De campagnemiddelen zijn dit jaar in meerdere talen beschikbaar, zodat we hiermee ook anderstalige doelgroepen zoals toeristen, nieuwkomers en arbeidsmigranten kunnen bereiken.”Nationaal Plan Zwemveiligheid
'Wie checkt jou?' vormt onderdeel van de uitvoering van het bredere ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid’ dat eerder door betrokken partijen onder aanvoering van de Nationale Raad Zwemveiligheid is opgesteld. In dit kader is ook aandacht voor de zwemvaardigheid en zwemveiligheid van diverse doelgroepen alsmede de kwaliteit van het toezicht en de inrichting van zwemlocaties.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.veiliginenuithetwater.nl


Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Titus Visser van de Nationale Raad Zwemveiligheid: tvisser@nrz-nl.nl of 06 46 60 58 95.

Bezoek de zomertour
Om de impact van de campagne te vergroten rollen we gedurende het open water zwemseizoen onze zomertour uit. We nodigen je graag uit om een van onze stops te bezoeken. Op 25 juli staan we stil bij World Drowning Prevention Day. Op deze dag kan de boodschap extra persoonlijk worden gemaakt door iemand in beeld te brengen die bijna in open water verdronk of ervaring heeft met het redden van personen. Dit om te laten zien dat het iedereen kan gebeuren, op elk moment. Samen creëren we meer bewustwording met betrekking tot zwemveiligheid. Welk verhaal ga jij deze zomer vertellen? Neem contact op met Titus Visser voor meer informatie.

Over Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021 – 2024   
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidie toegekend voor de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021 – 2024. Het plan is opgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid in samenwerking met meer dan 30 landelijke organisaties uit de zwembranche en daarbuiten. Doel van het plan is dat iedereen veilig opgroeit en meedoet in ‘Nederland waterland’ door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door zwemomgevingen veiliger te maken en door inwoners bewuster te maken van risico’s op verdrinking.

Over Nationale Raad Zwemveiligheid
Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de mensen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. De Nationale Raad Zwemveiligheid staat voor landelijke kwaliteitsstandaarden, waaronder de Nationale Norm Zwemveiligheid. Alle activiteiten zijn erop gericht dat mensen zo goed mogelijk kunnen zwemmen en plezier hebben in het water, zwemlesaanbieders de hoogste kwaliteit bieden en mensen die werken in de zwembranche zo goed mogelijk zijn opgeleid. Om dit te bereiken, werken ze ketengericht en nauw samen met vakbekwame mensen en organisaties.

Deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen zoals Rijkswaterstaat, Reddingsbrigade Nederland, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Leisurelands, Europarcs, Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ), gemeente Den Haag, omgevingsdiensten, provincies, locatiebeheerders en andere gemeenten.

 

 

 

Oppassen met te water gaan

9 juni 2023

De temperaturen gaan komend weekend op sommige plaatsen richting de dertig graden. Wie lekker het water in wil duiken, moet wel oppassen. Reddingsbrigade Nederland vindt het niet verstandig om te gaan zwemmen door de lage watertemperatuur. Ga je wel naar het strand, dan vind je op veel plekken palen met gratis zonnebrandcrème.
"Pootje baden en een korte plons is geen probleem", zegt een woordvoerder van de Reddingsbrigade. "Maar om echt te gaan zwemmen is het water nog te koud."
Op dit moment is het zeewater rond de 14 graden en komen veel binnenwateren niet tot hogere temperaturen. Rijkswaterstaat houdt de actuele watertemperaturen in het land bij.
De lage temperaturen brengen risico's met zich mee als je langere tijd in het water blijft. Zo is er kans op onderkoeling of kramp. "Als je gaat zwemmen en in zee kramp krijgt, kan dat ervoor zorgen dat je niet meer kunt zwemmen en mogelijk zelfs onder water verdwijnt", zegt de woordvoerder van de Reddingsbrigade.
Het advies is daarom om nooit alleen het water in te gaan of iemand aan de kant te vragen je in de gaten te houden. Ook is het belangrijk de waarschuwingsvlaggen in de gaten te houden.

Bron: Nu.nl

 

Tot 1 juli 2023 zandsuppletie op strand Callantsoog

1 mei 2023

Tot 1 juli 2023 vindt er zandsuppletie plaats op het strand van Callantsoog. 

Op plekken waar wordt gewerkt, is het strand afgesloten voor recreatie. Ook zijn er twee vooroeversuppleties. Die vinden plaats bij Heemskerk en Bergen-Egmond. Planning en uitvoeringsmomenten zijn afhankelijk van de voortgang van suppleties op Ameland en Vlieland. Van de vooroeversuppleties hebben badgasten geen last, omdat die verder uit de kust worden uitgevoerd. Daar wordt niet gezwommen.

Meer informatie kunt u lezen op deze webpagina van Rijkswaterstaat.

 

Zwemlocatie Haringvlietbrug Oost het hele zwemseizoen gesloten

17 april 2023

 

In verband met werkzaamheden en een tijdelijke veerverbinding is de zwemlocatie Haringvlietbrug Oost het hele zwemseizoen gesloten en niet bereikbaar.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met: zwemwatertelefoon ZH 0800-9036 of zwemwater@odmh.nl

 

Start zwemwaterseizoen 2023

12 april 2023

 

Op 1 mei start het zwemseizoen voor zwemmen in natuurwater. Het zwemseizoen loopt altijd van 1 mei tot 1 oktober. In die periode wordt bij alle officiële zwemwaterlocaties de kwaliteit van het water gemeten. Via de blauwe informatieborden bij de locaties en op zwemwater.nl, of de zwemwaterapp kunnen zwemmers zien of ze veilig kunnen zwemmen.

Zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is vooral gezond. In Nederland zijn meer dan zevenhonderd officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen. Zwemmen in oppervlaktewater heeft ook risico’s. In het begin van het seizoen kan het water nog erg koud zijn. Je kunt hierdoor verkrampt raken, hou hier rekening mee.

Veilig zwemmen

Zwem uitsluitend bij de officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Op deze locaties worden waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd. Al deze locaties staan op www.zwemwater.nl en zijn bij de zwemwaterlocatie te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie. Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater volgens EU-richtlijnen aangegeven in vier kwaliteitsklassen: slecht, aanvaardbaar, goed en uitstekend. De aangegeven kwaliteitsklassen zeggen wat over de waterkwaliteit gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast wordt informatie gegeven over de actuele kwaliteit.

Gezondheidsrisico’s

Zwemmen in oppervlaktewater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld de kans op maag- en darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking en de ziekte van Weil. Op officiële aangewezen zwemwaterlocaties controleert de overheid de waterkwaliteit. Voor meer informatie over gezondheidsrisico’s zie www.zwemwater.nl. Als er een risico geldt, of een maatregels is getroffen voor een locatie dan staat informatie hierover op het blauwe informatiebord.

Eigen risico

Maak de komende maanden gebruik van de vele mooie zwemwaterlocaties in ons land. Kijk op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp voordat je op pad gaat. Je ziet dan vooraf of er bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s zijn waardoor je beter een andere locatie kunt kiezen. Op het blauwe bord bij de locatie kun je dat natuurlijk ook zien, maar dat is wellicht wat laat. Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Zorg ervoor dat je zwemvaardig bent en houd vooral kleine kinderen extra in de gaten.

Meer informatie

Via de landelijke site www.zwemwater.nl en de zwemwaterapp kun je altijd de meest actuele informatie over alle aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland vinden.
 

 

Einde zwemwaterseizoen 2022

30 september 2022

 

Op zaterdag 1 oktober eindigt het zwemwaterseizoen van 2022. Dit houdt in dat vanaf die datum de officiële zwemwaterlocaties niet meer worden geïnspecteerd. Ook vervallen per die datum alle geldende maatregelen.

Zwemwaterseizoen 2023
Op 1 mei 2023 start het nieuwe zwemwaterseizoen. Tot die tijd wordt de waterkwaliteit bij de officiële zwemwaterlocaties niet gecontroleerd.

Het zwemwaterseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Gedurende die maanden controleren en handhaven zwemwaterinspecteurs de officiële zwemwaterlocaties op veiligheid, hygiëne en waterkwaliteit. Als de situatie aanleiding geeft, volgen maatregelen. Dit kan zijn het afgeven van een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod.
Geldt voor een zwemwaterlocatie een maatregel dan wordt dit duidelijk aangegeven op het blauwe informatiebord bij de betreffende locatie en op www.zwemwater.nl.

 

Dode vogels op stranden

5 augustus 2022

 

De laatste dagen spoelen er veel dode vogels aan op de Zeeuwse stranden. De doodsoorzaak is mogelijk vogelgriep, zoals ook elders in het land. De vogels die recent zijn gevonden worden nog onderzocht.

Gezondheid
Voor de gezondheid is het belangrijk dat mensen contact met dode of zieke vogels vermijden. Zonder contact met vogels is het veilig om in zee te zwemmen. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun hond aan de lijn te houden en erop te letten dat de hond geen dode of zieke vogels aanraakt. Strandbezoekers zullen zo goed mogelijk worden geïnformeerd, onder meer via sociale media en met posters op de stranden. Op onderstaande link kan informatie gevonden worden over het melden van dode vogels: Ik heb een dode vogel gevonden, wat moet ik doen? | Rijksoverheid.nl

Schone stranden
Omdat het hoogseizoen is en het mooie weer vele recreanten naar de stranden trekt, is het belangrijk dat de stranden schoon zijn en er veilig kan worden gezwommen. Door diverse overheden wordt dan ook alles op alles gezet om de stranden aan het begin van de dag schoon te krijgen. 

 

Waarschuwing voor lage waterstanden

5 augustus 2022

 

Vanuit de provincies worden de zwemwaterlocaties regelmatig gecontroleerd op hygiëne en veiligheid.
Door de droge zomer is de (grond)waterstand bij een groot aantal zwemwaterlocatie erg laag en dat heeft gevolgen voor de veiligheid met betrekking tot het verloop van de onderwaterbodem.
De bodem kan vanaf de waterkant dan steil(er) aflopen waardoor je sneller in (te) diep water kunt komen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden omdat de bodem eerder dan verwacht onder je verdwijnt. Voor kinderen en niet geoefende zwemmers kan dit zeer gevaarlijk zijn.

 

 

Zoetwaterkwallen

5 augustus 2022

 

Op sommige zwemlocaties zijn zoetwaterkwallen gesignaleerd. Dit gebeurt af en toe in Nederland. Hiervoor is het nodig dat de temperatuur van het water voor langere tijd boven de 20o Celsius uitkomt. En omdat we nu zo’n mooie zomer hebben, is dat het geval. Verder geldt dat het water relatief schoon moet zijn en dat het niet te hard mag stromen. Het is een exoot, maar komt hier al bijna honderd jaar voor, oorspronkelijk uit China afkomstig.

Zoals bij kwallen gewoon is, hebben ook zoetwaterkwallen tentakels waarmee ze kunnen steken, maar de netelcellen van de zoetwaterkwal zijn niet sterk genoeg om door de onze huid te komen. De zoetwaterkwallen zijn dan ook niet gevaarlijk voor de mens.

 

Landelijke campagne ter voorkoming van verdrinking

7 juli 2022

 

Vandaag wordt door een groot aantal betrokken partijen een landelijke campagne gelanceerd om het aantal verdrinkingen in Nederland terug te dringen. Met de slogan ‘Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water’ willen partijen zwemmers in open water bewust maken van de risico’s die dat met zich mee brengt en hen ertoe aanzetten hun gedrag aan te passen.

Op een aantal locaties in het land zal deze campagne de komende zomer worden ingezet. Het gaat daarbij onder meer om het strand bij Kijkduin, recreatiegebieden van Leisurelands waaronder Strand Horst en Strand Nulde, diverse vakantieparken van Europarcs en de posten van de Reddingsbrigade. Nederland kent een rijke water- en zwemcultuur. Activiteiten in en om het water vormen een onlosmakelijk onderdeel van ons leven, zeker in het zomerseizoen. Als gevolg van bijvoorbeeld onverwachte stroming, temperatuurverschillen en/of een overschatting van de eigen zwemvaardigheid kúnnen zwemmers in open water (in zee maar ook in meren of plassen) echter in de problemen komen. Met deze campagne willen partijen hen ertoe aanzetten even te ‘checken’ onder welke omstandigheden zij het water in gaan en wie er mogelijk even een oogje op hen houdt. Daarbij worden handelingsperspectieven geboden en worden tips gegeven wat te doen als je zelf of een ander toch in de problemen komt. Het gedrag en risicobewustzijn van zwemmers heeft de grootste invloed op het ontstaan én voorkomen van problemen in het water. De ondertitel van de campagne is dan ook ‘Veilig in en uit het water’. Voor de campagne wordt van diverse middelen gebruikgemaakt, variërend van posters en flyers tot de inzet van social media.

Ieder jaar verdrinken in Nederland zo’n honderd mensen in open water. Veel vaker nog redden hulporganisaties zoals de KNRM en Reddingsbrigade zwemmers die in de problemen zijn geraakt. ‘Veilig in en uit het water’ maakt mensen bewust van de risico’s van zwemmen in open water. De komende jaren worden onder deze naam verschillende campagnes over zwemveiligheid gelanceerd. ‘Wie checkt jou?’ is de eerste.

De campagne vormt onderdeel van de uitvoering van het bredere ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid’ dat eerder door betrokken partijen onder aanvoering van de Nationale Raad Zwemveiligheid is opgesteld. In dit kader is ook aandacht voor de zwemvaardigheid en zwemveiligheid van diverse doelgroepen alsmede de kwaliteit van het toezicht en de inrichting van zwemlocaties.
Kijk voor meer informatie over de campagne op www.veiliginenuithetwater.nl

Over Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021 – 2024
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidie toegekend voor de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021 – 2024. Het plan is opgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid in samenwerking met meer dan 30 landelijke organisaties uit de zwembranche en daarbuiten. Doel van het plan is dat iedereen veilig opgroeit en meedoet in ‘Nederland waterland’ door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door zwemomgevingen veiliger te maken en door inwoners bewuster te maken van risico’s op verdrinking.

Over Nationale Raad Zwemveiligheid
Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de mensen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. De Nationale Raad Zwemveiligheid staat voor landelijke kwaliteitsstandaarden, waaronder de Nationale Norm Zwemveiligheid. Alle activiteiten zijn erop gericht dat mensen zo goed mogelijk kunnen zwemmen en plezier hebben in het water, zwemlesaanbieders de hoogste kwaliteit bieden en mensen die werken in de zwembranche zo goed mogelijk zijn opgeleid. Om dit te bereiken, werken ze ketengericht en nauw samen met vakbekwame mensen en organisaties.

Deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen zoals Rijkswaterstaat, Reddingsbrigade Nederland, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Leisurelands, omgevingsdiensten, provincies, locatiebeheerders en gemeenten.

 

Meld gezondheidsklachten

26 maart 2022

 

In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het badseizoen worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen. Het meetpunt ligt op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht óf waar het risico op verontreiniging het grootst is. Alle locaties worden minstens één keer per maand onderzocht en de locaties die een aanvaardbare of slechte zwemwaterkwaliteit hebben eens in de twee weken.

Ondanks deze controles vragen wij om jouw hulp. Mocht je gezondheidsklachten hebben die vermoedelijk zijn ontstaan na het zwemmen bij een officiële zwemlocatie, meld dit dan bij de provincie of omgevingsdienst waar de zwemlocatie onder valt. Kijk daarvoor op het zwemwaterbord ter plaatse, of op deze site bij de zwemwatertelefoon. Dit geldt ook voor officiële zwemlocaties waar al een waarschuwing of negatief zwemadvies geldt. Bronnen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden kunnen kort, maar ook langdurig aanwezig zijn. Deze bronnen komen niet altijd naar voren tijdens het gebruikelijke onderzoek naar de waterkwaliteit. Daarom vragen we hulp van de baders zelf. Met jouw melding krijgen we een beter beeld van wat er aan de hand kan zijn en kunnen we een nader onderzoek instellen.

 

Start zwemseizoen 2022

23 juni 2022

 

Op zondag 1 mei start het zwemseizoen voor zwemmen in natuurwater. Het zwemseizoen loopt altijd van 1 mei tot 1 oktober. In die periode wordt bij alle officiële zwemwaterlocaties de kwaliteit van het water gemeten. Via de blauwe informatieborden bij die locaties en op zwemwater.nl, of de zwemwaterapp kunnen zwemmers zien of ze veilig kunnen zwemmen.

Zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is vooral gezond. In Nederland zijn meer dan zevenhonderd officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen. Zwemmen in oppervlaktewater heeft ook risico’s. In het begin van het seizoen kan het water nog erg koud zijn. Je kunt hierdoor verkrampt raken, hou hier rekening mee.

Zo veilig mogelijk zwemmen

Zwem uitsluitend bij de officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Op deze locaties worden waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd. Al deze locaties staan op www.zwemwater.nl en zijn bij de zwemwaterlocatie te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie. Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater volgens EU-richtlijnen aangegeven in vier kwaliteitsklassen: slecht, aanvaardbaar, goed en uitstekend. De aangegeven kwaliteitsklassen zeggen wat over de waterkwaliteit gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast wordt informatie gegeven over de actuele kwaliteit.

Gezondheidsrisico’s

Zwemmen in oppervlaktewater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld de kans op maag- en darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking en de ziekte van Weil. Op officiële aangewezen zwemwaterlocaties controleert de overheid de waterkwaliteit. Voor meer informatie over gezondheidsrisico’s zie www.zwemwater.nl. Als er een risico geldt, of een maatregels is getroffen voor een locatie dan staat informatie hierover op het blauwe informatiebord.

Ga goed voorbereid zwemmen

Maak de komende maanden gebruik van de vele mooie zwemwaterlocaties in ons land. Kijk op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp  voordat je op pad gaat. Je ziet dan vooraf of er bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s zijn waardoor je beter een andere locatie kunt kiezen. Op het blauwe bord bij de locatie kun je dat natuurlijk ook zien, maar dat is wellicht wat laat. Door de sluiting van de zwembaden als gevolg van coronamaatregelen is het de afgelopen periode lastig geweest om de zwemvaardigheid op peil te houden. Wees je daarvan bewust en houd vooral kleine kinderen extra in de gaten.

Eigen risico

Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Zorg ervoor dat je zwemvaardig bent.

Meer informatie

Via de landelijke site www.zwemwater.nl en de zwemwaterapp kun je altijd de meest actuele informatie over alle aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland vinden.

 

Zwemmen in de winter

11 februari 2022

 

Steeds meer zien we dat er mensen zijn die het hele jaar door zwemmen in oppervlaktewater. Buiten het zwemwaterseizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 oktober, wordt de waterkwaliteit niet gemonitord. Dat betekent dus dat je extra voorzichtig moet zijn met te water gaan en je goed moet kijken of het kan.

En dan heerst er nu ook nog vogelgriep, dus ga niet te water als je dode watervogels ziet of als ze rare bewegingen maken, want dat kan erop duiden dat ze besmet zijn.

Voor meer info hierover verwijzen we naar de website van het RIVM Vogelgriep | RIVM en naar die van de NVWA Vogelgriep in Nederland 2022 | NVWA. Daar staat uitgebreid informatie over vogelgriep en de risico’s voor mensen. Deze lijken er toch vooral te zijn bij intensief contact met besmette dieren. Het overgaan van dier naar mens van het vogelgriepvirus lijkt zeldzaam, maar er kunnen verschillen zijn tussen virusvarianten. De meest recente informatie over de huidige virusvariant is te vinden op de website van de NVWA. Daar staat ook wat je moet doen als je een dode wilde vogel vindt.

Aviaire influenza is een respiratoir virus, en overdracht via inslikken van water is niet de meest voor de hand liggende transmissieroute.

 

Einde zwemseizoen 2021; waterkwaliteit niet gemeten

1 oktober 2021

 

Op 1 oktober is in Nederland het zwemseizoen afgelopen en wordt de waterkwaliteit niet meer gemeten. Dat betekent dat er geen advies wordt uitgebracht over de veiligheid, hygiëne en kwaliteit van het zwemwater op de aangewezen zwemlocaties. Informatie en waarschuwingen over zwemwater worden op deze pagina daarom stopgezet per 1 oktober. Mocht u buiten het zwemseizoen gaan zwemmen, houd dan rekening met het volgende.

 

 • Ga niet zwemmen als het water er niet goed uitziet;
 • Ga nooit alleen zwemmen (onderkoeling);
 • Laat kinderen nooit alleen zwemmen of spelen;
 • Zwem niet in sterk stromend water;
 • Blijf uit de buurt van stuwen, sluizen, gemalen, scheepvaartroutes,
  vaargeulen en (strek)dammen;
 • Duik nooit in onbekend (ondiep) of troebel water;
 • Verlaat bij (naderend) onweer zo snel mogelijk het water en het strand.

 

Nieuw landelijk protocol voor het vlaggengebruik

6 augustus 2021

 

Op een zwemlocatie waar lifeguards toezicht houden mag geen verwarring bestaan over het gebruik en de betekenis van vlaggen. Het vlaggengebruik is daarom verfijnd tot een nieuw landelijk protocol, met als doel eenduidigheid. Alle vlaggen die door Reddingsbrigade Nederland overgenomen zijn, vinden hun oorsprong bij de International Life Saving Federation (ILS), de International Life Saving Federation of Europe (ILSE) en/of de International Organization for Standardization (ISO).

 

Bron: Reddingsbrigade Nederland

 

Waarschuwingen en negatieve zwemadviezen als gevolg van het hoge water ingetrokken

3 augustus 2021

 

Alle officiële zwemwaterlocaties aan de rivieren van Limburg tot en met Zuid-Holland zijn gecontroleerd en bemonsterd. De analyseresultaten zijn goed beoordeeld. Zwemmen kan weer veilig en verantwoord.

 

Waarschuwingen en negatieve zwemadviezen blijven geldig tot nader onderzoek

22 juli 2021

 

Vorige week is er in delen van Nederland, België en Duitsland extreem veel regenwater gevallen, met overstromingen tot gevolg. Hierdoor zijn er waarschuwingen en negatieve zwemadviezen afgegeven voor veel zwemwaterlocaties in en rond de grote rivieren zoals de Maas, Rijn, IJssel en de Waal. Op veel plekken wordt op dit moment opgeruimd en wordt beoordeeld of en in hoeverre locaties weer veilig zijn als zwemwaterlocatie.

 

De waarschuwingen en negatieve zwemadviezen zijn afgegeven omdat veel zwemwaterlocaties nog niet toegankelijkheid zijn en de fysieke veiligheid niet gegarandeerd kan worden door bijvoorbeeld drijfafval, steile taluds, objecten onder water, etc.. Omdat de bemonstering en analyses van de zwemwaterlocaties voor een deel niet zijn uitgevoerd, is er ook onvoldoende zicht op de huidige zwemwaterkwaliteit. Op dit moment wordt er op veel plekken opgeruimd en wordt beoordeeld of en in hoeverre de locaties veilig zijn.

 

Zodra de fysieke veiligheid op orde is en de zwemwaterkwaliteit onderzocht is, worden de maatregelen op deze locaties ingetrokken. Let op: dit geldt alleen voor de aangewezen zwemwaterlocaties op www.zwemwater.nl. Zwemmen op niet aangewezen zwemwaterlocaties wordt in verband met de beschreven situatie op dit moment extra afgeraden.

 

Waarschuwing zwemwaterlocaties

21 juli 2021

 

Ondanks het aankomende mooie weer wordt gewaarschuwd niet te gaan zwemmen in de zwemwaterlocaties gelegen aan de rivieren.

 

Dit kan gevaarlijk zijn. Op dit moment zijn we bezig met controles. Zwem alleen op officieel aangewezen zwemlocaties niet gelegen aan de rivieren.

 

Kijk voor de meest actuele stand van zaken op www.zwemwater.nl

 

 

Waarschuwing in verband met hoogwater zwemwaterlocaties

19 juli 2021

 

Door de hoogwaterproblematiek zijn mogelijk ook enkele zwemwaterlocaties getroffen. Locaties kunnen niet bereikbaar blijken of gevaarlijk. Daarnaast hebben ook een aantal bemonsteringen van de zwemwaterkwaliteit geen doorgang kunnen vinden. Raadpleeg daarom altijd de meest recente status op deze site of bel met de zwemwatertelefoon.

 

 

Waarschuwing in verband met hoogwater rivieren

16 juli 2021

 

Als gevolg van het uitzonderlijk hoogwater op de Maas en de Rijn attenderen wij u op het volgende.

 

Ondanks het aankomende mooie weer wordt gewaarschuwd niet te gaan zwemmen in de zwemwaterlocaties gelegen aan de rivieren.

 

Dat is op dit moment levensgevaarlijk door de sterke stroming van het water en het daarin meegenomen drijfvuil.

 

 

Zwemmen in zeevonk: gevaarlijk of niet?

16 juli 2021

 

We hadden er veel van de laatste tijd: zwoele zomeravonden. Wie op dat moment aan het strand liep, had grote kans een lichtgevende blauwe gloed in het water te zien. Dit wordt veroorzaakt door zeevonk, een bolvormig, ééncellig organisme. Kun je zwemmen als er sprake is van zeevonk?

 

Zeevonk is een soort alg en behoort tot de pantserwieren, een groep eencellige organismen waarvan niet bekend is of het nu planten of dieren zijn. Om het water op te laten lichten, moet er veel zeevonk aanwezig zijn. Ideale omstandigheden hiervoor zijn warmte, zon en weinig wind, zodat er weinig beweging in het water zit. Wanneer er genoeg zeevonk samen is, ontstaat er door bewegend water een chemische reactie. Hierbij komt blauw licht vrij. Zo kan zeevonk bijvoorbeeld oplichten door de golfslag, of wanneer je stappen zet in het ondiepe water. Bij daglicht kan zeevonk een oranjerode kleur hebben.

 

Tropische dagen

Je ziet zeevonk vooral wanneer een aantal warme en zonnige dagen elkaar opvolgen. Een serie tropische dagen met weinig wind is het meest ideaal, maar ook bij temperaturen van 20-25 kan zeevonk soms al te zien zijn. Na een tropische dag met 30 graden is het vaak nog lang warm en aangenaam om tot laat op het strand te blijven en het fenomeen te bewonderen. Dus wil je een keer zeevonk zien, blijf dan op een tropische dag tot ’s avonds laat aan de kust!

 

Goed afspoelen

Zeevonk kan veel ammonium bevatten. Hoge concentraties ammonium kunnen schadelijk zijn voor vissen en andere zeedieren. Voor de mens is zwemmen in water met zeevonk niet gevaarlijk. Soms kan er na het zwemmen huidirritatie ontstaan. Het is daarom aan te raden om na het zwemmen altijd goed af te spoelen door te douchen of onder te dompelen in zoet water.

 

Bron: Ecomare Texel Zeevonk: kennis en weetjes | Ecomare Texel

 

 

Lekker buiten zwemmen in de vakantie? Zorg dat je zwemvaardigheid op orde is!

15 juli 2021

 

Afgelopen jaar is in vele opzichten bewogen geweest. Veel dingen waren lange tijd niet mogelijk, waaronder het bijhouden van je zwemvaardigheid en zwemconditie. Door de lockdowns konden we niet naar het zwembad en lagen de zwemlessen lange tijd stil. Dit brengt risico’s met zich mee voor de zwemveiligheid van de mensen in Nederland. Nu er weer meer mogelijk is, de zwembaden weer open zijn en mensen met zomerse temperaturen massaal het water opzoeken, is het van groot belang om te zorgen dat de zwemvaardigheid en -conditie zo snel mogelijk weer op orde is.

 

Uit onderzoek blijkt dat de zwemveiligheid kan afnemen als je niet regelmatig blijft zwemmen. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Titus Visser, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid: “Volg een opfriscursus in het binnenzwembad of buitenbad bij jou in de buurt, ga samen met je kind recreatief zwemmen in het zwembad of op een van de aangewezen zwemwaterlocaties en doe mee aan de Nationale ZwemChallenge om je zwemveiligheid te testen. Dit is belangrijk om deze zomer op een veilige manier te kunnen genieten in, op en bij het (buiten)water.”

 

Zwemlessen zijn alweer enige tijd opgestart, maar de aandacht gaat ook uit naar kinderen die voor de laatste lockdown de zwemdiploma’s A, B en C hebben gehaald en daarna niet meer hebben gezwommen. Visser: “Met een opfriscursus kunnen deze kinderen in een veilige leeromgeving de zwemvaardigheden oefenen en het zelfvertrouwen een boost te geven. Als je kind nog niet heeft leren zwemmen, is het verder van groot belang om je kind goed in de gaten te houden in de buurt van water.”

 

Dit artikel is geschreven in overleg met vertegenwoordigers van de provincies, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, Leisurelands, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en de Nationale Raad Zwemveiligheid.

 

 

Werkzaamheden ‘Oudorp strand’

4 mei 2021

 

Het is mogelijk dat door werkzaamheden het strand bij ‘Oudorp strand’ tot begin juni niet toegankelijk is.
Het betreft de opgangen 7 tot en met 11 met uitzondering van opgang 9, derde blok.

 

 

START ZWEMSEIZOEN 2021

30 april 2021

 

Morgen, zaterdag 1 mei, start het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater. Zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is vooral gezond. In Nederland zijn meer dan zevenhonderd officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen. Zwemmen in oppervlaktewater heeft ook risico’s. Hou er bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen rekening mee dat het water nog erg koud kan zijn en dat je daardoor verkrampt kunt raken.

 

Zo veilig mogelijk zwemmen

Zwem uitsluitend bij aangewezen zwemwaterlocaties. Op deze locaties worden waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd. Alle officieel aangewezen zwemwaterlocaties zijn opgenomen op www.zwemwater.nl en zijn bij de zwemwaterlocatie te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie.

 

Informatieborden

Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater volgens EU-richtlijnen aangegeven in vier kwaliteitsklassen. De aangegeven kwaliteitsklassen zeggen wat over de waterkwaliteit gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast wordt informatie gegeven over de actuele kwaliteit.

 

Gezondheidsrisico’s

Zwemmen in oppervlaktewater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld de kans op maag- en darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking en de Ziekte van Weil. Op officiële aangewezen zwemwaterlocaties controleert de overheid de waterkwaliteit. Voor meer informatie over gezondheidsrisico’s zie www.zwemwater.nl.

 

Ga goed voorbereid zwemmen

Maak de komende maanden gebruik van de vele mooie zwemwaterlocaties in ons land. Kijk op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp (zie Google Play en App Store) voordat je op pad gaat. Je ziet dan vooraf of er bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s zijn waardoor je beter een andere locatie kunt kiezen. Op het bord bij de locatie kun je dat natuurlijk ook zien, maar dat is wellicht wat laat. Door de sluiting van de zwembaden is het de afgelopen periode lastig geweest om de zwemvaardigheid op peil te houden. Wees je daarvan bewust en houd vooral kleine kinderen extra in de gaten.

 

Eigen risico

Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Zorg ervoor dat je zwemvaardig bent.

 

Meer informatie

Via de landelijke site www.zwemwater.nl en de zwemwaterapp kun je altijd de meest actuele informatie over alle aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland vinden.

 

 

Muien in zee verraderlijk voor badgasten

4 augustus 2020

 

Het zal bij de meesten van u inmiddels bekend zijn: we hebben dit seizoen veel hinder en gevaar veroorzaakt door muien. Ook wij willen strandgangers extra attenderen op muien en stromingsgevaar. Voor komende dagen worden hoge temperaturen voorspeld. Nu de zomervakantie in alle drie de regio's een feit is, komen hoogstwaarschijnlijk dan veel Nederlanders naar de kust. En door de (reis)beperkingen als gevolg van de coronacrisis zijn dat er mogelijk nog meer dan gebruikelijk. Aan de kust liggen echter de nodige gevaren op de loer.

Neem jij tijdens een dagje strand ook weleens een verkoelende duik in de zee? Let dan goed op zandbanken, want daartussen bevinden zich muien. In muien stroomt het zeewater bij laag water (eb) de zee in. Een mui kan 100 meter de zee in stromen met een snelheid tot 8 kilometer per uur. Dat is voor veel recreanten te zwaar om tegenin te zwemmen. Elk seizoen komen er wel badgasten in de problemen omdat ze in een mui terechtkomen, soms met verdrinking tot gevolg.

 

Herkennen

Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten, waardoor het water uit het zwin - de verdieping in het zand van het strand evenwijdig aan de kust - naar open zee stroomt. Muien zitten echter ook in de banken die bij laagwater niet zichtbaar zijn; de zogenaamde tweede en derde banken. Die muien zijn vaak alleen te herkennen bij westenwind, aan de lagere of ontbrekende branding.

 

Wat te doen als je in een mui terechtkomt?

Wie in een mui terechtkomt, moet zich ervan bewust zijn dat een mui je nooit onder water trekt, maar wel van de kust afdrijft. Het belangrijkste is: blijf rustig en blijf drijven. Probeer de aandacht van de reddingsbrigade of badgasten te trekken door om hulp te roepen en te zwaaien. Laat je met de stroming meedrijven. Probeer, hoe goed je ook kan zwemmen, niet tegen de stroming in te zwemmen; dan raak je vermoeid en heb je een grote kans om verder in de problemen te komen. Wie goed kan zwemmen kan links- of rechtsom schuin uit de stroming zwemmen; zo kom je uit de mui. Als dit niet lukt: laat je rustig met de stroming meevoeren tot achter de zandbanken en de golven. De mui neemt daar in kracht af. Wacht op hulp of zoek een plek op waar de golven breken; daar is het minder diep. Blijf rustig!

https://nos.nl/video/2340673-wat-is-een-muistroom-en-hoe-kom-je-er-uit.html

 

Wat te doen als je iemand in een mui ziet?

Laat een redding van een zwemmer uit een mui altijd over aan een lifeguard. Het komt vaak voor dat personen die iemand uit een mui willen redden zelf slachtoffer worden. De beste manier om te helpen, is direct de reddingsbrigade te waarschuwen en de drenkeling een drijfmiddel (bijvoorbeeld een bodyboard of een voetbal) toe te werpen, zodat die kan blijven drijven. Houd de drenkeling altijd in de gaten!

 

Kijk ook op de site van Reddingsbrigade Nederland voor meer uitleg. Reddingsbrigade Nederland wil, net als wij, dat mensen genieten van het water, maar onderstreept ook: kies je voor een stranddag aan de kust dan is het belangrijk te weten wat de zee voor risico's met zich mee kan brengen. Het gaat er niet om zeker te zijn van een droge zit- of ligplaats, maar om veilig kunnen zwemmen. Elke reddingsbrigade biedt informatie over hoog- en laagwater. Bij oostenwind zijn er vaak veel kwallen en is 'lekker' afkoelen in zee niet (goed) mogelijk. Ronddrijven op een luchtbed is dan extra gevaarlijk, omdat er een grote kans bestaat op afdrijven. Bovendien krijgt, bij afgaand tij, de stroming een 'duwtje' in de rug; dat maakt een mui nog verraderlijker!

 

Onderstroom

Bij westenwind staat er zelfs een sterke onderstroom naar open zee. Wanneer een bader of zwemmer door een golf omvergeduwd wordt, kan hij of zij door de onderstroom een stuk van de kust af getrokken worden. Het is daar dieper en kouder. Staan wordt steeds moeilijker, zeker wanneer dit zich een paar keer herhaalt. Baders en zwemmers kunnen in paniek raken of door extra krachtsinspanning kramp krijgen, waardoor zwemmen mogelijk zelfs niet meer kan.


 

 

Zwem alleen in gecontroleerd zwemwater

23 juni 2020

 

770 veilige en schone zwemplaatsen in Nederland

Zwemmen in oppervlaktewater is gezond op plaatsen waar aan de zwemwaterkwaliteitseisen voldaan wordt. In Nederland zijn er 770 aangewezen zwemwaterlocaties waar deze kwaliteitseisen worden gecontroleerd. Er is er dus altijd wel één in de buurt. Het gaat bij deze eisen om de waterkwaliteit, maar ook om mogelijke risico’s op verdrinking. Om te voorkomen dat zwemmers ziek worden, wordt waterkwaliteit op deze locaties regelmatig gemeten. Bovendien worden locaties zodanig ingericht dat de kans op verdrinking of ander letsel zo klein mogelijk is en wordt dit ook jaarlijks gecontroleerd. Waar aangewezen zwemwaterlocaties te vinden zijn zie je op www.zwemwater.nl en in de zwemwater-app. Je vindt op de site en in de app ook de laatste informatie over de zwemwaterkwaliteit van alle locaties. Zo kan je thuis al zien of de locatie waar je wilt gaan recreëren geschikt is om dat veilig te doen.

 

Dit artikel is geschreven door Rijkswaterstaat en gepubliceerd in samenwerking met KNRM, Nationale Raad Zwemveiligheid, Reddingsbrigade Nederland en Zwemwater.nl.

 

We ondersteunen gezamenlijk het doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen plezier heeft in, op of langs het water, zich kan redden en niemand verdrinkt.


 

 

Oproep tot risicobewustzijn bij open water

20 mei 2020

Er komen meer warme dagen aan. De temperatuur kan op Hemelvaartsdag oplopen tot ruim boven de 20 graden. Velen zoeken dan al plezier bij en verkoeling in open water; in recreatiegebieden en aan de kust. Er zijn in Nederland ruim 700 officiële zwemwaterlocaties. Als gevolg van de Corona crisis is niet overal een reddingsbrigade actief of zijn er aangepaste werkwijzen. Bovendien is het water in deze periode van het jaar nog vrij koud; zo’n 12 graden. Zwemmen en spelen in koud water heeft een groot effect op het lichaam, waardoor deze activiteiten tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. En natuurlijk gelden ook op het strand dezelfde regels met betrekking tot Corona, vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.

 

Koudeshock

Wie in koud water 'duikt', moet zich van de risico's bewust zijn. Als heftige reactie kan een 'cold shock response' ofwel koudeshock optreden. Kenmerken van een koudeshock zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie, paniek.

 

Minder of geen Lifeguards

Als gevolg van de coronacrisis zijn niet op alle reddingsbrigadelocaties lifeguards aanwezig voor toezicht. En waar dat na zorgvuldige voorbereiding - in overleg met gemeenten, Regionale Voorzieningen Reddingsbrigades, veiligheidsregio's en andere hulpverleningsdiensten - wel het geval is, gelden beperkingen en aanpassingen in werkwijzen. Het is van groot belang dat recreanten (waaronder baders, zwemmers en watersporters) hiervan op de hoogte zijn alsook dat zij zich bewust zijn van de gevaren van open water. Baders, zwemmers en watersporters moeten te allen tijde proberen te voorkomen dat ze in een noodsituatie belanden en daardoor hulp nodig hebben of zelfs gered moeten worden.

 

Te weten komen welke (reddingsbrigade) posten open zijn? Bekijk deze actuele overzichtskaart.

 

Corona maatregelen

Het opvolgen van maatregelen, richtlijnen en adviezen - van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), reddingsbrigades en andere hulpverleningsdiensten - is een vereiste. Het publiek wordt dringend verzocht: vermijd drukte, geef elkaar de ruimte. Dit is het uitgangspunt van het Protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater. Van recreanten vragen wij de aanwijzingen van lifeguards en toezichthouders op te volgen. Uw medewerking is van essentieel belang. Wij waarderen uw begrip voor de lifeguards en toezichthouders.

 

 

Corona protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater

12 mei 2020

Zwemlocaties in de natuur, zoals de stranden, recreatieplassen en meertjes worden sinds 1 mei weer gecontroleerd. Om ook hier de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, zijn op zwem- en recreatieplekken maatregelen getroffen. Deze zijn vooral gericht op het voorkomen van groepsvorming en het ontstaan van onverantwoorde situaties.

 

In principe gelden voor bezoekers van zwem- en recreatieplekken dezelfde regels als voor bezoekers aan andere openbare plekken.

 

Naar de zwemlocatie toe:

 • Blijf in de buurt van huis. Kies een zwem- of recreatielocatie dichtbij huis.
 • Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar de zwemlocatie. Maak geen gebruik van het OV.

 

Ter plekke:

 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar. Ook in het water. Op die anderhalve meter norm wordt toegezien en waar nodig gehandhaafd. Uitzondering voor de 1,5 meter geldt voor gezinnen en kinderen tot en met 12 jaar.
 • Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
 • Zorg dat er ook voor anderen nog plek is, bijvoorbeeld door niet te lang te blijven hangen.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
 • Vermijd risico’s waardoor u medische hulp nodig heeft of gered moet worden.
 • Houd er rekening mee dat de douches en toiletten bij zwemlocaties gesloten zijn.
 • Betaal contactloos: met pin of mobiel.
 • Volg de aanwijzingen op van toezichthouders en handhavers.

 

Als de publieke gezondheid in gevaar komt, kan er tegen het laten plaatsvinden van of deelnemen aan samenkomsten worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt.

 

Meer informatie over het Corona protocol: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/gebruiksfuncties/zwemwater/publieksvoorlichting/