Nieuws

Einde Zwemseizoen; gegevens niet meer actueel

1 oktober 2020

 

Het zwemseizoen in Nederland is van 1 mei tot 1 oktober. Na 1 oktober wordt de waterkwaliteit niet meer gemeten en gaat deze site op de winterstand. Informatie en waarschuwingen over zwemwater op deze pagina worden daarom stopgezet per 1 oktober (einde van het zwemseizoen). Mocht u nog gaan zwemmen, houdt het volgende in de gaten:

 

 • Ga nooit alleen zwemmen (onderkoeling),
 • Laat kinderen nooit alleen zwemmen of spelen,
 • Zwem niet in sterk stromend water,
 • Blijf uit de buurt van stuwen, sluizen, gemalen, scheepvaartroutes, vaargeulen en (strek)dammen,
 • Duik nooit in onbekend (ondiep) of troebel water.

 

 

Muien in zee verraderlijk voor badgasten

4 augustus 2020

 

Het zal bij de meesten van u inmiddels bekend zijn: we hebben dit seizoen veel hinder en gevaar veroorzaakt door muien. Ook wij willen strandgangers extra attenderen op muien en stromingsgevaar. Voor komende dagen worden hoge temperaturen voorspeld. Nu de zomervakantie in alle drie de regio's een feit is, komen hoogstwaarschijnlijk dan veel Nederlanders naar de kust. En door de (reis)beperkingen als gevolg van de coronacrisis zijn dat er mogelijk nog meer dan gebruikelijk. Aan de kust liggen echter de nodige gevaren op de loer.

Neem jij tijdens een dagje strand ook weleens een verkoelende duik in de zee? Let dan goed op zandbanken, want daartussen bevinden zich muien. In muien stroomt het zeewater bij laag water (eb) de zee in. Een mui kan 100 meter de zee in stromen met een snelheid tot 8 kilometer per uur. Dat is voor veel recreanten te zwaar om tegenin te zwemmen. Elk seizoen komen er wel badgasten in de problemen omdat ze in een mui terechtkomen, soms met verdrinking tot gevolg.

 

Herkennen

Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten, waardoor het water uit het zwin - de verdieping in het zand van het strand evenwijdig aan de kust - naar open zee stroomt. Muien zitten echter ook in de banken die bij laagwater niet zichtbaar zijn; de zogenaamde tweede en derde banken. Die muien zijn vaak alleen te herkennen bij westenwind, aan de lagere of ontbrekende branding.

 

Wat te doen als je in een mui terechtkomt?

Wie in een mui terechtkomt, moet zich ervan bewust zijn dat een mui je nooit onder water trekt, maar wel van de kust afdrijft. Het belangrijkste is: blijf rustig en blijf drijven. Probeer de aandacht van de reddingsbrigade of badgasten te trekken door om hulp te roepen en te zwaaien. Laat je met de stroming meedrijven. Probeer, hoe goed je ook kan zwemmen, niet tegen de stroming in te zwemmen; dan raak je vermoeid en heb je een grote kans om verder in de problemen te komen. Wie goed kan zwemmen kan links- of rechtsom schuin uit de stroming zwemmen; zo kom je uit de mui. Als dit niet lukt: laat je rustig met de stroming meevoeren tot achter de zandbanken en de golven. De mui neemt daar in kracht af. Wacht op hulp of zoek een plek op waar de golven breken; daar is het minder diep. Blijf rustig!

https://nos.nl/video/2340673-wat-is-een-muistroom-en-hoe-kom-je-er-uit.html

 

Wat te doen als je iemand in een mui ziet?

Laat een redding van een zwemmer uit een mui altijd over aan een lifeguard. Het komt vaak voor dat personen die iemand uit een mui willen redden zelf slachtoffer worden. De beste manier om te helpen, is direct de reddingsbrigade te waarschuwen en de drenkeling een drijfmiddel (bijvoorbeeld een bodyboard of een voetbal) toe te werpen, zodat die kan blijven drijven. Houd de drenkeling altijd in de gaten!

 

Kijk ook op de site van Reddingsbrigade Nederland voor meer uitleg. Reddingsbrigade Nederland wil, net als wij, dat mensen genieten van het water, maar onderstreept ook: kies je voor een stranddag aan de kust dan is het belangrijk te weten wat de zee voor risico's met zich mee kan brengen. Het gaat er niet om zeker te zijn van een droge zit- of ligplaats, maar om veilig kunnen zwemmen. Elke reddingsbrigade biedt informatie over hoog- en laagwater. Bij oostenwind zijn er vaak veel kwallen en is 'lekker' afkoelen in zee niet (goed) mogelijk. Ronddrijven op een luchtbed is dan extra gevaarlijk, omdat er een grote kans bestaat op afdrijven. Bovendien krijgt, bij afgaand tij, de stroming een 'duwtje' in de rug; dat maakt een mui nog verraderlijker!

 

Onderstroom

Bij westenwind staat er zelfs een sterke onderstroom naar open zee. Wanneer een bader of zwemmer door een golf omvergeduwd wordt, kan hij of zij door de onderstroom een stuk van de kust af getrokken worden. Het is daar dieper en kouder. Staan wordt steeds moeilijker, zeker wanneer dit zich een paar keer herhaalt. Baders en zwemmers kunnen in paniek raken of door extra krachtsinspanning kramp krijgen, waardoor zwemmen mogelijk zelfs niet meer kan.


 

 

Zwem alleen in gecontroleerd zwemwater

23 juni 2020

 

770 veilige en schone zwemplaatsen in Nederland

Zwemmen in oppervlaktewater is gezond op plaatsen waar aan de zwemwaterkwaliteitseisen voldaan wordt. In Nederland zijn er 770 aangewezen zwemwaterlocaties waar deze kwaliteitseisen worden gecontroleerd. Er is er dus altijd wel één in de buurt. Het gaat bij deze eisen om de waterkwaliteit, maar ook om mogelijke risico’s op verdrinking. Om te voorkomen dat zwemmers ziek worden, wordt waterkwaliteit op deze locaties regelmatig gemeten. Bovendien worden locaties zodanig ingericht dat de kans op verdrinking of ander letsel zo klein mogelijk is en wordt dit ook jaarlijks gecontroleerd. Waar aangewezen zwemwaterlocaties te vinden zijn zie je op www.zwemwater.nl en in de zwemwater-app. Je vindt op de site en in de app ook de laatste informatie over de zwemwaterkwaliteit van alle locaties. Zo kan je thuis al zien of de locatie waar je wilt gaan recreëren geschikt is om dat veilig te doen.

 

Dit artikel is geschreven door Rijkswaterstaat en gepubliceerd in samenwerking met KNRM, Nationale Raad Zwemveiligheid, Reddingsbrigade Nederland en Zwemwater.nl.

 

We ondersteunen gezamenlijk het doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen plezier heeft in, op of langs het water, zich kan redden en niemand verdrinkt.


 

 

Oproep tot risicobewustzijn bij open water

20 mei 2020

Er komen meer warme dagen aan. De temperatuur kan op Hemelvaartsdag oplopen tot ruim boven de 20 graden. Velen zoeken dan al plezier bij en verkoeling in open water; in recreatiegebieden en aan de kust. Er zijn in Nederland ruim 700 officiële zwemwaterlocaties. Als gevolg van de Corona crisis is niet overal een reddingsbrigade actief of zijn er aangepaste werkwijzen. Bovendien is het water in deze periode van het jaar nog vrij koud; zo’n 12 graden. Zwemmen en spelen in koud water heeft een groot effect op het lichaam, waardoor deze activiteiten tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. En natuurlijk gelden ook op het strand dezelfde regels met betrekking tot Corona, vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.

 

Koudeshock

Wie in koud water 'duikt', moet zich van de risico's bewust zijn. Als heftige reactie kan een 'cold shock response' ofwel koudeshock optreden. Kenmerken van een koudeshock zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie, paniek.

 

Minder of geen Lifeguards

Als gevolg van de coronacrisis zijn niet op alle reddingsbrigadelocaties lifeguards aanwezig voor toezicht. En waar dat na zorgvuldige voorbereiding - in overleg met gemeenten, Regionale Voorzieningen Reddingsbrigades, veiligheidsregio's en andere hulpverleningsdiensten - wel het geval is, gelden beperkingen en aanpassingen in werkwijzen. Het is van groot belang dat recreanten (waaronder baders, zwemmers en watersporters) hiervan op de hoogte zijn alsook dat zij zich bewust zijn van de gevaren van open water. Baders, zwemmers en watersporters moeten te allen tijde proberen te voorkomen dat ze in een noodsituatie belanden en daardoor hulp nodig hebben of zelfs gered moeten worden.

 

Te weten komen welke (reddingsbrigade) posten open zijn? Bekijk deze actuele overzichtskaart.

 

Corona maatregelen

Het opvolgen van maatregelen, richtlijnen en adviezen - van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), reddingsbrigades en andere hulpverleningsdiensten - is een vereiste. Het publiek wordt dringend verzocht: vermijd drukte, geef elkaar de ruimte. Dit is het uitgangspunt van het Protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater. Van recreanten vragen wij de aanwijzingen van lifeguards en toezichthouders op te volgen. Uw medewerking is van essentieel belang. Wij waarderen uw begrip voor de lifeguards en toezichthouders.

 

 

Corona protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater

12 mei 2020

Zwemlocaties in de natuur, zoals de stranden, recreatieplassen en meertjes worden sinds 1 mei weer gecontroleerd. Om ook hier de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, zijn op zwem- en recreatieplekken maatregelen getroffen. Deze zijn vooral gericht op het voorkomen van groepsvorming en het ontstaan van onverantwoorde situaties.

 

In principe gelden voor bezoekers van zwem- en recreatieplekken dezelfde regels als voor bezoekers aan andere openbare plekken.

 

Naar de zwemlocatie toe:

 • Blijf in de buurt van huis. Kies een zwem- of recreatielocatie dichtbij huis.
 • Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar de zwemlocatie. Maak geen gebruik van het OV.

 

Ter plekke:

 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar. Ook in het water. Op die anderhalve meter norm wordt toegezien en waar nodig gehandhaafd. Uitzondering voor de 1,5 meter geldt voor gezinnen en kinderen tot en met 12 jaar.
 • Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
 • Zorg dat er ook voor anderen nog plek is, bijvoorbeeld door niet te lang te blijven hangen.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
 • Vermijd risico’s waardoor u medische hulp nodig heeft of gered moet worden.
 • Houd er rekening mee dat de douches en toiletten bij zwemlocaties gesloten zijn.
 • Betaal contactloos: met pin of mobiel.
 • Volg de aanwijzingen op van toezichthouders en handhavers.

 

Als de publieke gezondheid in gevaar komt, kan er tegen het laten plaatsvinden van of deelnemen aan samenkomsten worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt.

 

Meer informatie over het Corona protocol: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/gebruiksfuncties/zwemwater/publieksvoorlichting/