Nieuws

Meldpunt Water,

de site voor alle meldingen t.a.v. water

Dit jaar is de vernieuwde site van Meldpunt Water gelanceerd. Meldpuntwater is een gezamenlijke website van alle instanties in Nederland die het water beheren. Dus gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat.
Ook voor zwemwater kunnen alle meldingen gedaan worden via het meldpunt water. Bij vragen of klachten over de zwemwaterkwaliteit kan je contact opnemen met de watertelefoon. Mocht je je melding liever via internet willen doen, dan kan je je melding via het meldingsformulier indienen. Het meldpunt zorgt ervoor dat de melding bij de juiste instantie terechtkomt. Wij raden aan om een spoedmelding altijd telefonisch te doen via de watertelefoon.

Meldpunt water in het kort:

Meldpunt Water maakt het de burger zo makkelijk mogelijk om een melding over water te doen. De website is een initiatief van de waterbeherende instanties in Nederland, om ervoor te zorgen dat alle meldingen, vragen en klachten over water op de juiste plek terecht komen. Dus of er sprake is van plassen regenwater in de straat, een stinkend riool of raar smakend kraanwater, of er een dode vogel in het water is gezien of blauwalg in het zwemwater; alle problemen en vragen kunnen worden gemeld bij Meldpunt Water. De melding komt vervolgens bij de juiste instantie terecht.

 

Eikenprocessierups

24 juni 2019

De eikenprocessierups zit dit jaar weer volop in eikenbomen, ook rond zwemplassen. De rups heeft brandharen die zich verspreiden met de wind. De brandharen hebben weerhaakjes en kunnen makkelijk de blote huid, de ogen en de luchtwegen van zwemmers en zonaanbidders binnendringen.
De stoffen die van de haren af komen veroorzaken een op zwemmersjeuk lijkende huiduitslag, zwellingen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen. In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan, namelijk braken, duizeligheid en koorts.Tips:
•    Kijk goed in omgeving aan eikenbomen of de rups aanwezig is. Bomen met
      rupsen worden vaak gekenmerkt.
•    Vermijd contact met de rups en de nesten.
•    Toch contact gehad of irritatie? Spoel de huid goed met lauw water. Of strip
      de huid met plakband.
•    Niet wrijven of krabben!
•    De klachten gaan binnen 2 weken vanzelf over.
•    Bel bij ernstige oogklachten of allergische klachten de huisarts.

 

Start Zwemseizoen 2019

1 mei 2019

Vandaag, woensdag 1 mei start het zwemseizoen voor zwemmen in buitenwater. Zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is ook gezond. In Nederland zijn 724 officieel aangewezen locaties waar je kan zwemmen. Aangezien er ook risico’s zitten aan zwemmen in natuurwater, komen de provincies bij de start van het zwemseizoen 2019 met de volgende tips en informatie.

Zo veilig mogelijk zwemmen

Zwem uitsluitend in aangewezen zwemlocaties. Op deze locaties wordt de waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne regelmatig gecontroleerd. Alle officieel aangewezen zwemlocaties zijn bij de zwemlocatie te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie. Op het bord staat een plattegrond met daarop de zwemzone en de plaats van een aantal voorzieningen.

Informatieborden

Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater aangegeven in de volgende klassen:  uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. De waterkwaliteitsklassen zijn een gemiddelde waarbij de Europese zwemwaterrichtlijn gevolgd wordt. Is er iets niet in orde met waterkwaliteit, veiligheid of hygiëne dan wordt dat op deze borden aangegeven.

Gezondheidsrisico’s

Zwemmen in buitenwater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld maag- en darmklachten door blauwalg, zwemmersjeuk door parasieten, oorontsteking door bacteriën in het zwemwater, de Ziekte van Weil of botulisme. Op officiële aangewezen zwemwaterlocaties controleert de overheid de waterkwaliteit, dat verkleint gezondheidsrisico’s. Voor meer informatie hoe je zelf gezondheidsrisico’s kunt verkleinen zie www.zwemwater.nl.

Nationale maand van de zwemveiligheid

Van 17 april – 17 mei vindt voor het eerst de Nationale Maand van de Zwemveiligheid plaats. De Nationale Raad Zwemveiligheid wil onder andere dat mensen bewust zijn van de risico’s die zwemmen in oppervlaktewater met zich meeneemt en zorgt door middel van allerlei publiekscampagnes en websites dat mensen daar de juiste informatie voor kunnen vinden.

Ga goed voorbereid zwemmen

Maak de komende maanden gebruik van de mooie zwemwaterlocaties in Nederland, maar zorg dat je goed voorbereid op pad gaat. Laat je via www.zwemwater.nl, informatie op locatie en aanwijzingen van reddingsbrigade als die er zijn, informeren over kenmerken van de zwemwaterlocatie en eventuele risico’s. Zorg daarnaast dat je zelf zwemvaardig bent. Je kunt jezelf laten checken door mee te doen aan de nationale ZwemChallenge.


Zie www.nationalezwemchallenge.nl   

 

Koud water

De buitentemperaturen zullen de komende weken mogelijk al oplopen, de watertemperaturen zijn op veel zwemwaterlocaties nog erg laag. Pas op voor onderkoeling, ga de eerste weken van mei nog niet verder dan de enkels het water in. 

Lage waterstanden

Mensen moeten in sommige rivieren, beken en meren rekening houden met lage waterstanden waardoor het soms gevaarlijker is het water in te komen. Door de lage waterstand kan je namelijk eerder in dieper water komen. Voor kinderen en ongeoefende zwemmers vormt dit een extra veiligheidsrisico.

Zwemmen in de rivieren

Bij hoge zomerse temperaturen trekken mensen ook naar de vele strandjes langs de grote rivieren als de Waal, de Rijn, de IJssel en de Maas. Het zwemmen in de grote rivieren, maar ook in kanalen, kan echter levensgevaarlijk zijn. Zwemmers kunnen verrast worden door sterke stromingen in de rivier, zuiging door een binnenvaartschip, diepe kuilen of obstakels onder water. Voor schippers zijn zwemmers slecht of niet te zien.  De provincie en Rijkswaterwaterstaat waarschuwen voor de grote risico’s die het zwemmen in de rivieren en kanalen met zich meebrengt. Desondanks zijn er in de afgelopen jaren mensen verdronken in open zwemwater in Nederland. Ga daarom alleen zwemmen op officieel aanwezen zwemlocaties.

Eigen risico

Zoals aangegeven adviseren de provincies om uitsluitend in aangewezen zwemlocaties te zwemmen omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid gecontroleerd wordt.  Zwemmen in natuurwater blijft overigens altijd op eigen risico.

Meer informatie

Op de landelijke site www.zwemwater.nl  staat actuele informatie over alle aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland. Ook is daar uitgebreide informatie te vinden over veilig zwemmen en de gezondheidsrisico’s van zwemmen in natuurwater.

In de Zwemwater-app voor Android en Apple staat informatie over veilig zwemmen in natuurwater.

Zie https://www.nlzwemveilig.nl/ voor meer informatie over veilig zwemmen.

 

Reddingsbrigade waarschuwt voor koude zee tijdens warm paasweekend

19 april 2019

Het zwemwater seizoen start op 1 mei, maar komend paasweekend gaat het al erg warm worden. Nog niet voor alle locaties is al informatie beschikbaar over de waterkwaliteit, dus de informatie op www.zwemwater.nl is nog niet actueel.

 

Reddingsbrigade Nederland raadt mensen af op Goede Vrijdag en tijdens het paasweekend de Noord- of Waddenzee in te gaan. Hoewel het met temperaturen die tot 25 graden kunnen oplopen zonnig en warm is, zal de zee nog "veel te koud" zijn.

 

Het koude water nodigt volgens een woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland niet uit om een duik te nemen.

Maar strandgangers die de koude zee toch trotseren, moeten "echt oppassen", want "onderkoeling ligt al snel op de loer", waarschuwt de zegsman. "Ga tot je enkels of kuiten het water in, maar niet dieper. Je lichaam koelt namelijk heel snel af."

Bovendien begint het strandseizoen pas eind mei. Dit betekent dat medewerkers van de reddingsbrigades nog niet standaard aanwezig zijn op kuststranden en bij waterplassen.

De reddingsbrigades beginnen weliswaar dit weekend met het opbouwen van de posten, maar dit betekent nog niet dat deze ook al bezet zullen zijn, legt de woordvoerder uit.

"Wellicht dat op sommige plekken al vrijwilligers van de reddingsbrigade aanwezig kunnen en willen zijn", zegt hij.

Einde Zwemseizoen

1 oktober 2018

Het zwemseizoen in Nederland is van 1 mei tot 1 oktober. Na 1 oktober wordt de waterkwaliteit niet meer gemeten en gaat deze site op de winterstand. Informatie en waarschuwingen over zwemwater op deze pagina worden daarom stopgezet per 1 oktober (einde van het zwemseizoen). Mocht u nog gaan zwemmen, houdt het volgende in de gaten:

- Ga nooit alleen zwemmen (onderkoeling),
- Laat kinderen nooit alleen zwemmen of spelen,
- Zwem niet in sterk stromend water,
- Blijf uit de buurt van stuwen, sluizen, gemalen, scheepvaartroutes, vaargeulen en (strek)dammen,
- Duik nooit in onbekend (ondiep) of troebel water.

Eikenprocessierups

24 juni 2019

De eikenprocessierups zit dit jaar weer volop in eikenbomen, ook rond zwemplassen. De rups heeft brandharen die zich verspreiden met de wind. De brandharen hebben weerhaakjes en kunnen makkelijk de blote huid, de ogen en de luchtwegen van zwemmers en zonaanbidders binnendringen.
De stoffen die van de haren af komen veroorzaken een op zwemmersjeuk lijkende huiduitslag, zwellingen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen. In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan, namelijk braken, duizeligheid en koorts.Tips:
•    Kijk goed in omgeving aan eikenbomen of de rups aanwezig is. Bomen met
      rupsen worden vaak gekenmerkt.
•    Vermijd contact met de rups en de nesten.
•    Toch contact gehad of irritatie? Spoel de huid goed met lauw water. Of strip
      de huid met plakband.
•    Niet wrijven of krabben!
•    De klachten gaan binnen 2 weken vanzelf over.
•    Bel bij ernstige oogklachten of allergische klachten de huisarts.