Nieuws

Oproep tot risicobewustzijn bij open water

20 mei 2020

Er komen meer warme dagen aan. De temperatuur kan op Hemelvaartsdag oplopen tot ruim boven de 20 graden. Velen zoeken dan al plezier bij en verkoeling in open water; in recreatiegebieden en aan de kust. Er zijn in Nederland ruim 700 officiële zwemwaterlocaties. Als gevolg van de Corona crisis is niet overal een reddingsbrigade actief of zijn er aangepaste werkwijzen. Bovendien is het water in deze periode van het jaar nog vrij koud; zo’n 12 graden. Zwemmen en spelen in koud water heeft een groot effect op het lichaam, waardoor deze activiteiten tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. En natuurlijk gelden ook op het strand dezelfde regels met betrekking tot Corona, vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.

 

Koudeshock

Wie in koud water 'duikt', moet zich van de risico's bewust zijn. Als heftige reactie kan een 'cold shock response' ofwel koudeshock optreden. Kenmerken van een koudeshock zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie, paniek.

 

Minder of geen Lifeguards

Als gevolg van de coronacrisis zijn niet op alle reddingsbrigadelocaties lifeguards aanwezig voor toezicht. En waar dat na zorgvuldige voorbereiding - in overleg met gemeenten, Regionale Voorzieningen Reddingsbrigades, veiligheidsregio's en andere hulpverleningsdiensten - wel het geval is, gelden beperkingen en aanpassingen in werkwijzen. Het is van groot belang dat recreanten (waaronder baders, zwemmers en watersporters) hiervan op de hoogte zijn alsook dat zij zich bewust zijn van de gevaren van open water. Baders, zwemmers en watersporters moeten te allen tijde proberen te voorkomen dat ze in een noodsituatie belanden en daardoor hulp nodig hebben of zelfs gered moeten worden.

 

Te weten komen welke (reddingsbrigade) posten open zijn? Bekijk deze actuele overzichtskaart.

 

Corona maatregelen

Het opvolgen van maatregelen, richtlijnen en adviezen - van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), reddingsbrigades en andere hulpverleningsdiensten - is een vereiste. Het publiek wordt dringend verzocht: vermijd drukte, geef elkaar de ruimte. Dit is het uitgangspunt van het Protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater. Van recreanten vragen wij de aanwijzingen van lifeguards en toezichthouders op te volgen. Uw medewerking is van essentieel belang. Wij waarderen uw begrip voor de lifeguards en toezichthouders.

 

 

Corona protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater

12 mei 2020

Zwemlocaties in de natuur, zoals de stranden, recreatieplassen en meertjes worden sinds 1 mei weer gecontroleerd. Om ook hier de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, zijn op zwem- en recreatieplekken maatregelen getroffen. Deze zijn vooral gericht op het voorkomen van groepsvorming en het ontstaan van onverantwoorde situaties.

 

In principe gelden voor bezoekers van zwem- en recreatieplekken dezelfde regels als voor bezoekers aan andere openbare plekken.

 

Naar de zwemlocatie toe:

  • Blijf in de buurt van huis. Kies een zwem- of recreatielocatie dichtbij huis.
  • Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar de zwemlocatie. Maak geen gebruik van het OV.

 

Ter plekke:

  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar. Ook in het water. Op die anderhalve meter norm wordt toegezien en waar nodig gehandhaafd. Uitzondering voor de 1,5 meter geldt voor gezinnen en kinderen tot en met 12 jaar.
  • Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
  • Zorg dat er ook voor anderen nog plek is, bijvoorbeeld door niet te lang te blijven hangen.
  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
  • Vermijd risico’s waardoor u medische hulp nodig heeft of gered moet worden.
  • Houd er rekening mee dat de douches en toiletten bij zwemlocaties gesloten zijn.
  • Betaal contactloos: met pin of mobiel.
  • Volg de aanwijzingen op van toezichthouders en handhavers.

 

Als de publieke gezondheid in gevaar komt, kan er tegen het laten plaatsvinden van of deelnemen aan samenkomsten worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt.

 

Meer informatie over het Corona protocol: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/gebruiksfuncties/zwemwater/publieksvoorlichting/