Schoon water

Meldingen

 

Tijdens het badseizoen (1 mei tot 1 oktober) informeren de provincies u over de kwaliteit van het water op de officiële zwemwaterlocaties . Op deze website vindt u steeds de actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater.

Mogelijke meldingen zijn:

  • waarschuwing (zwemmen mag, mogelijk risico voor de gezondheid)
  • negatief zwemadvies (niet zwemmen, risico voor de gezondheid)
  • zwemverbod (zwemmen verboden, groot risico voor de gezondheid)

Het meetpunt ligt op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht óf waar het risico op verontreiniging het grootst is.


Buiten het badseizoen wordt het zwemwater niet onderzocht. Als u buiten het seizoen het water in gaat, moet u zelf bepalen of dit verantwoord is.


Waarschuwing

Als voor een zwemplek een waarschuwing geldt, wil dat zeggen dat zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid. U mag er wel zwemmen, u moet zelf beoordelen of er een risico is voor de gezondheid (bijvoorbeeld in het geval van algenbloei).
Op een bord bij de zwemwaterlocatie wordt uitgelegd waarom er een waarschuwing is gegeven. Jonge kinderen en ouderen, die het meest kwetsbaar zijn, kunnen beter een andere zwemplek kiezen.
Op het strand wordt bij een waarschuwing een oranje of gele vlag gehesen.


Negatief zwemadvies
Bij een negatief zwemadvies is zwemmen op die plek slecht voor de gezondheid. Zwemmen wordt iedereen afgeraden. Op een bord bij de zwemwaterlocatie wordt het advies gegeven om niet te gaan zwemmen met daarbij de reden.
Op het strand kan een negatief zwemadvies ook gegeven worden als zich een gevaarlijke situatie voordoet. Dan is de rode vlag gehesen.


Zwemverbod
Bij een zwemverbod is het risico dat u ziek wordt zo groot dat zwemmen verboden is. Bij de zwemlocatie is een bord geplaatst waarop de reden staat voor het zwemverbod. Op het strand kan ook zwemverbod gelden bij een gevaarlijke situatie. Dan is de rode vlag gehesen.

 

 

Kwaliteitscontrole

 

Tussen 1 mei en 1 oktober (het badseizoen) worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen.
Er wordt gemeten of bepaalde bacteriën (intestinale enterokokken en Escherichia coli of E.coli) in het water voorkomen. Beide bacteriën komen voor in de ontlasting van mensen en dieren en zijn een goede aanwijzing voor de zwemwaterkwaliteit.
De waterbeheerder inspecteert ook de zwemwaterplekken op andere soorten van vervuiling.


Zwemwaterprofiel

In het zwemwaterprofiel zijn de grenzen van het zwemwater vastgelegd. De zwem(-water-)zone bepaalt tot waar u mag zwemmen. In deze badzone wordt in het badseizoen de waterkwaliteit gemeten. Een badzone wordt meestal afgebakend met een drijflijn.


Buiten de badzone heeft het water een andere functie (bijvoorbeeld vaarwater). Een drijflijn wordt ook gebruikt om ervoor te zorgen dat zwemmers niet bij gevaarlijke voorwerpen en/of stroming komen. Zwemmen buiten het afgebakende gebied kan gevaarlijk zijn.
 

Kwaliteitsklasse

Na afloop van het badseizoen wordt een beoordeling gemaakt van de zwemwaterkwaliteit. Hiervoor worden de meetgegevens gebruikt van de laatste vier badseizoenen. Op grond van deze beoordeling krijgt het zwemwater een kwaliteitsklasse. Er zijn vier klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht.