Zwemmen in rivieren en kanalen

Zwemmen in rivieren en kanalen is zeer gevaarlijk  (zie deze film en deze film) vanwege de scheepvaart en als gevolg van de stroming van het water. Zwemmen in de vaargeul is verboden. Ga alleen zwemmen op de officiële zwemplekken.

 

Stroming

De stroming in rivieren is niet overal even sterk waardoor mensen er onverwacht door gegrepen kunnen worden. Ook ontstaan er onder water draaikolken die zwemmers naar beneden kunnen trekken.

In de zomer zijn de waterstanden in de grote rivieren extra laag. Bij aanhoudende droogte staat er alleen nog water in de vaargeul. De rivieren zijn dan ondieper en smaller en lijken misschien veiliger maar zijn dat niet. Juist dan kan de stroming extra verraderlijk zijn.

 

Zuig​ing

Een binnenvaartschip verplaatst tonnen water, wat minuten nadat een schip is gepasseerd nog steeds een uitwerking heeft.  Daardoor kan het gebeuren dat iemand die veilig in ondiep water denkt te staan, wordt meegetrokken met het terugtrekkende water. Onderschat ook de zuigende kracht van een schroef niet. Deze kan een ervaren zwemmer meetrekken.

 

Bodem

De bodem van de rivier is constant in beweging. Bij de oever kan de bodem verraderlijk steil zijn.
Ook wanneer het strand bij de rivier geleidelijk lijkt af te lopen, kunnen er onverwacht diepe kuilen voorkomen.

Bij een lage waterstand in de zomer, is de scheidingslijn tussen de vaak diepe vaargeul en de oever slecht te zien. Bovendien kan zand vanaf de stranden plotseling afschuiven en in de vaargeul verdwijnen.
Daarbij is het water van de grote rivieren vaak troebel door werveling van  water en zand. Hierdoor kunnen zwemmers niet zien of er kuilen in de bodem aanwezig zijn en of er onder water obstakels liggen waaraan ze zich kunnen bezeren of verwonden.

 

Zicht

Voor een schipper van een groot schip is het bijna onmogelijk om zwemmers te zien. Voor vrachtschepen geldt dat er tot ongeveer 350 meter voor het schip géén zicht op het wateroppervlak mogelijk is. Het hoofd van een zwemmer verder weg dan die 350 meter is dan niet meer dan een kleine stip of balletje en niet herkenbaar als een persoon.

Kijk voor meer informatie in het zomerdossier over zwemmen op de site van Rijkswaterstaat