Zwemmen in zee

Zwemmen in zee betekent risico’s nemen die vooral  met stroming en getijwerking te maken hebben.

 

 

Muien

 

Muien ontstaan als het waterpeil daalt bij eb. Het water stroomt weg tussen twee hoger gelegen zandbanken. Hierdoor ontstaat een diepe geul die haaks op de kust staat. Het water daarin heeft een hoge stroomsnelheid.
Als u in zo’n stroming terechtkomt, kunt u in een mum van tijd tientallen meters de zee in drijven. De stroming is te sterk om ertegenin te zwemmen. Wie dat toch probeert loopt grote kans vermoeid te raken en te verdrinken.


Beter is het om met de stroom mee te zwemmen totdat deze minder wordt. Zwem daarbij schuin weg en ga over de zandbanken terug naar de kant. Zandbanken kunt u herkennen aan het schuim op de golven. Dat schuim ontstaat bij het breken van de golven.
Bij de muien is het dieper, de golven zullen daar niet breken. Er zal dus ook geen schuimmassa ontstaan.


Als u op het strand ziet dat iemand hulp nodig heeft, spring dan niet zelf in de gevaarlijke zeestroming, maar zoek zo snel mogelijk contact met strandwachten.


Aflandige wind en bovenstroom

Als de wind vanaf het land de zee op waait (aflandige wind), wordt de bovenlaag (bovenstroom) van het zeewater van het strand af de zee ingeblazen. Hoe harder de wind, hoe sterker deze bovenstroom. Het betekent dat je gemakkelijk ver de zee in drijft (op een rubberbootje, zwemband of opblaaskrokodil) of zwemt. Terug zwemmen naar het strand is een stuk moeilijker, soms zelfs onmogelijk, als de stroom sterk is. Dit geldt vooral voor onervaren zwemmers en zwemmers met een slechte conditie.


Bent u te ver in zee geraakt, laat u dan door de zee meevoeren en kijk of u een zandbank kunt ontdekken. En probeer de aandacht van de mensen op het strand te trekken. Zwem zo rustig mogelijk om krachten te sparen. Raak niet in paniek.


Aanlandige wind en onderstroom

Wind vanuit zee (aanlandige wind) stuwt het water het strand op. Als dat water terugstroomt naar zee, kan een sterke onderstroom ontstaan die zwemmers de zee in trekt.


Bij een sterke aanlandige wind en een stevige branding kan deze onderstroom heel gevaarlijk zijn. Vooral kinderen en ouderen zijn kwetsbaar, bijvoorbeeld als ze door een golf omver worden geworpen.


Als zo’n gevaarlijke situatie ontstaat, hijst de reddingsbrigade een gele of rode vlag. Ga in dat geval niet - of niet verder dan tot de knieën - de zee in.


Schuine wind vanuit zee (zoper)

Als de wind schuin vanuit zee komt of langs de kust waait, kunnen zogeheten zopers ontstaan.Dat zijn sterke stromingen evenwijdig aan de kustlijn, waar je nauwelijks tegenin kunt zwemmen. Deze zopers zijn vooral gevaarlijk voor kleine kinderen.


Komt u in een zoper terecht, laat u dan met de stroom meevoeren en probeer om schuin naar het strand te zwemmen of te lopen.

 

 

Strandvlaggen

Reddingsbrigades beschikken op hun post(en) over vlaggen voor de vlaggenmast en vlaggen voor vlaggenstokken. Deze vlaggen worden door lifeguards, naar de actuele situatie, gehesen dan wel geplaatst. Om baders, zwemmers, watersporters en overige recreanten te informeren over en te waarschuwen voor de risico's die verbonden zijn aan open water (zee en binnenwater).


Vlaggen voor vlaggenmast

 

Rood over geel (rechthoekige vlag)

Lifeguards aanwezig!

Deze vlag geeft aan dat de reddingspost is geopend en in het werkgebied van de reddingsbrigade toezicht wordt gehouden door gekwalificeerde lifeguards.

 

Rood (rechthoekige vlag)

Niet zwemmen! Zeer gevaarlijk!

Deze vlag geeft ernstig gevaar aan. Deze vlag wordt gehesen als de condities van het (zwem)water zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden ten zeerste afgeraden.

 

Rood over rood (twee rechthoekige vlaggen boven elkaar)

 

Zwemmen en baden verboden!

Deze vlaggen geven een zwemverbod aan. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water zijn verboden. Negeren van dit verbod kan beboet worden.

 

Geel (rechthoekige vlag)

Pas op met zwemmen! Gevaarlijk!

Deze vlag geeft gevaar aan. Deze vlag wordt gehesen als de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden afgeraden. Zwemmers en baders moeten extra voorzichtig en waakzaam zijn.

 

Oranje (windzak)

Pas op met zwemmen! Geen drijfmiddelen gebruiken!

De windzak geeft aan dat het onveilig is om met (opblaasbare) drijfmiddelen het water op te gaan. De windzak wordt gehesen bij een aflandige wind.

 

Wit met blauw vraagteken (rechthoekige vlag)

Kind gevonden!

Deze vlag geeft aan dat er een kind is gevonden dat haar/zijn ouders en/of verzorgers mist. De ouders/verzorgers worden verzocht zich direct bij de reddingspost te melden.

 

Groen met wit kruis (rechthoekige vlag)

Eerstehulppersoneel aanwezig op reddingspost!

Deze vlag geeft de aanwezigheid van eerstehulppersoneel op de reddingspost aan.

 

Paars (rechthoekige vlag)

Gevaarlijke (zee)dieren en/of ongedierte in het water!

Deze vlag geeft aan dat er sprake is van gevaarlijke (zee)dieren en/of ongedierte in het water. Zwemmen wordt afgeraden.

 

 

Vlaggen voor vlaggenstokken

 

Rood over geel (beachflags langs waterlijn)

Zwemgebied onder toezicht van lifeguards!

Deze beachflags geven een afgebakende zwemzone aan. Het gebied ertussen staat onder permanent toezicht van gekwalificeerde lifeguards. Zwemmen tussen deze vlaggen wordt aanbevolen. Watersport is in dit gebied niet toegestaan.

 

Zwart-wit geblokt (twee rechthoekige vlaggen langs waterlijn)

Watersportgebied!

Deze vlaggen geven een afgebakende watersportzone aan. Een gebied of grens van een gebied waar watersport bedreven wordt. Zwemmen in dit gebied wordt ten zeerste afgeraden.

 

Rood met 'DANGER' in geel (twee beachflags langs waterlijn)

Gebied met gevaarlijke omstandigheden!

Deze beachflags geven een afgebakende zone aan waar de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water hebben een verhoogd risico. Zwemmen tussen deze vlaggen wordt ten zeerste afgeraden.

 

Bron: Reddingsbrigade Nederland

 

Waterkwaliteit

Tijdens het badseizoen wordt het zwemwater regelmatig gecontroleerd op verontreinigingen waarvan u ziek zou kunnen worden.