Nieuws

Meldpunt Water,

de site voor alle meldingen t.a.v. water

Dit jaar is de vernieuwde site van Meldpunt Water gelanceerd. Meldpuntwater is een gezamenlijke website van alle instanties in Nederland die het water beheren. Dus gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat.
Ook voor zwemwater kunnen alle meldingen gedaan worden via het meldpunt water. Bij vragen of klachten over de zwemwaterkwaliteit kan je contact opnemen met de watertelefoon. Mocht je je melding liever via internet willen doen, dan kan je je melding via het meldingsformulier indienen. Het meldpunt zorgt ervoor dat de melding bij de juiste instantie terechtkomt. Wij raden aan om een spoedmelding altijd telefonisch te doen via de watertelefoon.

Meldpunt water in het kort:

Meldpunt Water maakt het de burger zo makkelijk mogelijk om een melding over water te doen. De website is een initiatief van de waterbeherende instanties in Nederland, om ervoor te zorgen dat alle meldingen, vragen en klachten over water op de juiste plek terecht komen. Dus of er sprake is van plassen regenwater in de straat, een stinkend riool of raar smakend kraanwater, of er een dode vogel in het water is gezien of blauwalg in het zwemwater; alle problemen en vragen kunnen worden gemeld bij Meldpunt Water. De melding komt vervolgens bij de juiste instantie terecht.

 

Proef met waterstofperoxide tegen blauwalg in Zoetermeerseplas (Noord Aa Speelvijver)

6 juli 2018

De stranden van de Zoetermeerseplas hebben in de zomer vaak een negatief zwemadvies vanwege de groei van blauwalgen. De gemeente heeft afgelopen jaar al een proef uitgevoerd met ultrasone geluidsgolven om deze vervelende alg te bestrijden. De hoeveelheid blauwalgen lijkt minder geworden, maar ze zijn nog niet verdwenen. Daarom start nu een nieuwe proef met waterstofperoxide.

Kinderstrand (Noord Aa Speelvijver) afgesloten van 9 t/m 12 juli
In de week van 9 tot en met 12 juli worden watermonsters genomen en alle vissen bij het kinderstrand verplaatst naar de Zoetermeerseplas. Afhankelijk van de watermonsters staat de behandeling met waterstofperoxide gepland op 11 juli. Het kinderstrand is afgesloten vanaf maandag 9 juli tot en met donderdag 12 juli.

Geen risico voor gezondheid
De toevoeging van waterstofperoxide is in zo sterk verdunde mate, dat het geen gevolgen heeft voor de gezondheid.

Ziek van de blauwalg
Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze hiermee in aanraking komen. Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen.

Meer informatie over de behandeling in de Zoetermeerseplas staat op de website van de gemeente Zoetermeer: https://www.zoetermeer.nl.

 

Zwemverbod in haven op Neeltje Jans

2 juli 2018

Vanaf 3 juli worden bij de haven op Neeltje Jans diverse zwemverbodsborden geplaatst om het reeds bestaande zwemverbod in deze haven kracht bij te zetten. In relatie tot het gebruik van deze haven en de sterke stroming is het niet veilig om in deze haven te zwemmen. Met name bij afgaand water is de kans groot dat zwemmers door de stroom meegesleurd worden naar de Noordzee en vlakbij de Oosterscheldekering terechtkomen. 
Het betreden van het strand in deze Vluchthaven is wel toegestaan. Vanaf het Noordzeestrand kan uiteraard wel gezwommen worden.

 

 

Rijnland zet waterstofperoxide in tegen blauwalg bij Oosterduinse Meer

15 juni 2018

Als het de weersomstandigheden het toelaten dan wordt op 19 juni a.s. het Oosterduinse Meer behandeld met waterstofperoxide om blauwalg te bestrijden. Het is een vervolg op de behandeling van vorig jaar en maakt deel uit van een vierjarig onderzoek.

Hoe lang duurt het?
De behandeling vindt plaats, mits de weersomstandigheden goed zijn, op 19 juni a.s. en duurt 1 dag.

Plas tijdelijk gesloten
Tijdens de behandeling en de dag erna is de plas gesloten. Zwemmen is dan niet toegestaan. Tijdens de proef wordt de waterkwaliteit en het effect van de behandeling nauwlettend in de gaten.

Geen risico voor gezondheid
Waterstofperoxide doodt in zeer lage concentraties specifiek blauwalgen. Blauwalgen missen een stof waarmee ze waterstofperoxide kunnen afbreken. Andere algen hebben deze stof wel en zijn daardoor ongevoelig voor het waterstofperoxide. De concentratie waterstofperoxide die aan de plassen wordt toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier. Het waterstofperoxide breekt binnen ongeveer één tot twee dagen volledig af tot water en zuurstof. Dus ook in het milieu blijft niets van de stof over.

Ziek van de blauwalg
Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze hiermee in aanraking komen. Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen.

Meer informatie over het Oosterduinse Meer en de proef met waterstofperoxide: www.rijnland.net/oosterduinsemeer
 

Nieuws!

16 mei 2018

De voorlich­tingsbrochure Voorkom verdrinking’ van Veiligheid­NL is via onderstaande link digitaal beschikbaar voor burgers in 16 ver­schillende talen (waaronder Arabisch, Farsi en Tigrinya).
https://www.veiligheid.nl/kinderen-professionals/jgz-kraamzorg/aanvullende-materialen/folder-voorkom-verdinking

 

Begin Zwemseizoen

1 mei 2018

Op 1 mei is de officiële start van het zwemseizoen, dat tot 30 september duurt. De officieel aangewezen locaties worden dan weer gecontroleerd op waterkwaliteit en fysieke veiligheid. Op deze site zal dan weer de actuele informatie per zwemwaterlocatie te vinden zijn. We adviseren om altijd op een officiële zwemwaterlocatie te gaan zwemmen.

 

Aanwijzen Zwemwaterlocaties

1 april 2018

Uw provincie stelt ieder jaar een lijst op van zwemplassen die opengesteld mogen worden voor het publiek. Zwemplassen moeten voldoen aan strenge normen voor veiligheid en gezondheid om op deze lijst terecht te komen. Jaarlijks beslist de provincie welke locaties op de lijst van het jaar daarvoor kunnen blijven of worden afgevoerd. Daarnaast kunnen nieuwe locaties aan de lijst worden toegevoegd.

De lijst van aangewezen zwemwaterlocaties wordt in het begin van het nieuwe jaar openbaar gemaakt via een ontwerp besluit. U kunt uw zienswijze over dit voorgenomen besluit, alsook suggesties voor nieuwe zwemwaterlocaties, indienen bij de provincie. Voordat het zwemseizoen begint neemt de provincie uiteindelijk een definitief besluit.

Het jaarlijkse zwemseizoen voor de zwemwaterlocaties loopt van 1 mei tot 1 oktober. De zwemwaterkwaliteit en de fysieke veiligheid worden alleen in die periode gecontroleerd.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij uw provincie.