Nieuws

Meldpunt Water,
de site voor alle meldingen t.a.v. water

Dit jaar is de vernieuwde site van Meldpunt Water gelanceerd. Meldpuntwater is een gezamenlijke website van alle instanties in Nederland die het water beheren. Dus gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat.
Ook voor zwemwater kunnen alle meldingen gedaan worden via het meldpunt water. Bij vragen of klachten over de zwemwaterkwaliteit kan je contact opnemen met de watertelefoon. Mocht je je melding liever via internet willen doen, dan kan je je melding via het meldingsformulier indienen. Het meldpunt zorgt ervoor dat de melding bij de juiste instantie terechtkomt. Wij raden aan om een spoedmelding altijd telefonisch te doen via de watertelefoon.

Meldpunt water in het kort:

Meldpunt Water maakt het de burger zo makkelijk mogelijk om een melding over water te doen. De website is een initiatief van de waterbeherende instanties in Nederland, om ervoor te zorgen dat alle meldingen, vragen en klachten over water op de juiste plek terecht komen. Dus of er sprake is van plassen regenwater in de straat, een stinkend riool of raar smakend kraanwater, of er een dode vogel in het water is gezien of blauwalg in het zwemwater; alle problemen en vragen kunnen worden gemeld bij Meldpunt Water. De melding komt vervolgens bij de juiste instantie terecht.
 

Einde Zwemseizoen

1 oktober 2017

Vanwege de lagere buitentemperaturen wordt er bijna niet meer gezwommen in buitenwater. De besmetting door ziekmakende bacteriën in oppervlaktewater nemen aanmerkelijk af bij lage temperaturen. Door de lage watertemperatuur is er wel risico op onderkoeling en spierverkramping. Informatie en waarschuwingen over zwemwater op deze pagina worden daarom stopgezet per 1 oktober (einde van het zwemseizoen). Mocht u nog gaan zwemmen, houdt het volgende in de gaten:

- Ga nooit alleen zwemmen (onderkoeling),
- Laat kinderen nooit alleen zwemmen of spelen,
- Zwem niet in sterk stromend water,
- Blijf uit de buurt van stuwen, sluizen, gemalen, scheepvaartroutes, vaargeulen en (strek)dammen,
- Duik nooit in onbekend (ondiep) of troebel water.

 

Geen zwemverboden meer in Bernisse

25 augustus 2017

De zwemverboden bij Bernisse Abbenbroek Oostzijde en Bernisse Zuidland Oostzijde in Bernisse zijn per heden ingetrokken. De zwemlocaties waren verontreinigd met roetdeeltjes als gevolg van een brand bij olieraffinaderij Exxonmobil op 21 augustus jl. Bij visuele inspectie op 28 augustus zijn geen roetdeeltjes meer waargenomen. 

 

Middelharnis Badstrand in Middelharnis

25 augustus 2017

Op de vloedlijn van de zwemzone liggen momenteel stinkende wieren die enige overlast kunnen veroorzaken. De locatie zal extra worden bemonsterd. Zodra de uitslag bekend is, wordt u nader geïnformeerd. 

 

Zwemverboden in Bernisse

23 augustus 2017

Tot nader orde geldt een zwemverbod bij Bernisse Abbenbroek Oostzijde en Bernisse Zuidland Oostzijde in Bernisse. Door een brand bij olieraffinaderij Exxonmobil op 21 augustus jl. zijn deze zwemwaterlocaties verontreinigd met roetdeeltjes. 

 

Waterspeeltuin Korftlaan in Delft

31 juli 2017

De waterspeeltuin kan weer gebruikt worden. Uit onderzoek van op 28 juli 2017 genomen monsters is gebleken dat de waterkwaliteit weer voldoet aan de normen. 

 

Waterspeeltuin Korftlaan in Delft

11 juli 2017

Vanwege een brand nabij Hoeve Biesland in Delfgauw is er vervuild bluswater in de sloot gekomen. Bij de waterspeeltuin is de inlaat van water gesloten om te voorkomen dat er vies water de speeltuin in loopt. Om die reden is het water in de speeltuin tot nader order niet te gebruiken. U kunt de speeltuin en de kinderboerderij verder wel gewoon blijven bezoeken.

 

Krabbeplas Oostzijde in Vlaardingen

29 juni 2017

Vanaf 29 juni 2017 wordt de zwemlocatie behandeld met waterstofperoxide om blauwalgen te bestrijden. Na de behandeling blijft de Krabbeplas nog 2-3 dagen gesloten. Delfland meet gedurende deze dagen de waterkwaliteit. Zodra de metingen weer positief zijn op de waterkwaliteit, wordt het behandelde zwemgebied weer vrijgegeven.

 

Waarschuwing voor Japanse kruiskwal in kreek bij Veerse Meer

28 juni 2017

In het Veerse Meer komen momenteel veel kwallen voor. De afgelopen dagen is er een verhoogd aantal Japanse kruiskwallen aangetroffen nabij locatie de Grote Piet, tussen Sluis de Piet en de brug aan de Muidenweg. De meeste aanwezige kwallensoorten in het Veerse Meer zijn onschadelijk voor mens en dier. De Japanse kruiskwal kan echter wel voor klachten zorgen. Bezoekers wordt afgeraden om tussen Sluis de Piet en de brug te zwemmen. Watersporten zoals varen en kanoën kunnen doorgang vinden. De gemeenten Middelburg en Goes zorgen dat er zo snel mogelijk waarschu­wingsbor­den worden geplaatst.

Klachten

Bij aanraking van de kruiskwalletjes ontstaat jeuk, prikke­ling en een rode huid. Bij mensen die last hebben van overgevoeligheid, kunnen de huidreacties wat heftiger zijn. Bij klachten is het gewenst om de huisarts te raadple­gen. Roep bij acute, ernstige allergische reacties zo spoedig mogelijk medische hulp in.

Hoe ziet de Japanse kruiskwal eruit?

De Japanse kruiskwal (Gonionemus vertus) is ongeveer twee centimeter groot. De naam van de kwal is afgeleid van het kruisje dat op de kwal te zien is. Aan de rand van zijn lichaam heeft de kruiskwal korte tentakels. De kruiskwal is vooral te vinden in gebieden met veel waterplanten zoals wieren en zeegrasvelden. De kwal kan steken met zijn tentakels (netelen).

Op dit moment zijn er nog geen kruiskwallen gesignaleerd op de aangewezen zwemwaterlocaties in het Veerse Meer. Op www.zwemwater.nl is een lijst te vinden van de aangewezen zwemlocaties in Zeeland.

Wat te doen bij een kwallensteek:
- Raak de aangedane plek niet aan. Eventueel op de huid achtergebleven neteldeeltjes kunnen nog steeds gif afscheiden. Dus niet wrijven of krabben. Spoel niet na met water, ook dit activeert de netelcellen.
- Resten van tentakels kunt u op de huid zien en het beste verwijderen met een pincet. Achtergebleven netelcellen zijn heel klein en kunnen eventueel met behulp van een kleefpleister uit de huid worden getrokken.
- Leg een kompres aan van koud water met gewone azijn (dus geen schoonmaakazijn). Dit geeft verlichting van de klachten. Gebruik zo nodig een verkoelende, jeukstillende crème of poeder met menthol. 
Er zijn verschillende middeltjes bij de apotheek te verkrijgen (zoals After Bite, Prikweg, Azaron. Let wel op eventuele overgevoeligheid voor deze middelen).
- Raadpleeg bij hevige jeuk of zwelling uw huisarts. Deze kan zo nodig medicatie voorschrijven. Roep bij acute, ernstige allergische reacties zo spoedig mogelijk medische hulp in.

 

Nieuwegein, Down Under

22 mei 2017

Tijdens recente bemonstering zijn in Down Under groene geleibolletjes gevonden. De bolletjes zijn onderzocht in een laboratorium. De geleibollen van enkele centimeters doorsnee worden gevormd door het eencellige Groene Kogeldiertje. Deze geleibolletjes zijn niet giftig en komen voor in helder water.

 

Vooroever Vlietsingel, Regatta strand

19 mei 2017

Aan de rechterzijde van de zwemlocatie is de ballenlijn ingekort in verband met het te water laten van de catamarans dit seizoen. Dit is met bebording aan de waterlijn aangegeven.

 

Texel, tussen Paal 9 Hoornderslag en Paal 12 Jan Ayeslag

8 mei 2017

In de maanden mei t/m augustus 2017 geldt er voor Texel voor de stranden tussen strandslag Paal 9 Hoornderslag en strandslag Paal 12 Jan Ayeslag een onveilige situatie i.v.m. zandsuppletie waardoor er zachte plekken zijn.

 

De ziekte van Weil

3 mei 2017

De ziekte van Weil wordt veroorzaakt door een bacterie die zich verspreidt via de urine van bruine ratten. Besmetting kan zowel in het water als op de oever plaatsvinden. Besmetting vindt plaats via wondjes in de huid of via slijmvliezen. Symptomen zijn plotseling opkomende griepachtige verschijnselen met acute hoge koorts tot 40 graden Celsius, koude rillingen, hoofdpijn, rugpijn en spierklachten meestal in de kuiten. De verschijnselen treden op binnen vijf tot veertien dagen na de besmetting. Het is aan te raden om bij deze verschijnselen zo snel mogelijk een arts te raadplegen want de ziekte kan ernstig zijn. Na een aantal dagen kunnen de nieren en lever aangetast worden. Uiteindelijk kan geelzucht optreden.
 
Met de reguliere zwemwateronderzoeken kunnen de bacteriën niet worden aangetoond. Daarom is het niet mogelijk om vooraf te waarschuwen. Mensen met een verminderde weerstand, of met wondjes en zwangere vrouwen lopen een verhoogd risico en wordt afgeraden te zwemmen in zwemplassen.

 

 

Begin Zwemseizoen

1 mei 2017

Op 1 mei is de officiële start van het zwemseizoen, dat tot 30 september duurt. De officieel aangewezen locaties worden dan weer gecontroleerd op waterkwaliteit en fysieke veiligheid. Op deze site zal dan weer de actuele informatie per zwemwaterlocatie te vinden zijn. We adviseren om altijd op een officiële zwemwaterlocatie te gaan zwemmen.
 

 

Aanwijzen Zwemwaterlocaties

31 maart 2017

Uw provincie stelt ieder jaar een lijst op van zwemplassen die opengesteld mogen worden voor het publiek. Zwemplassen moeten voldoen aan strenge normen voor veiligheid en gezondheid om op deze lijst terecht te komen. Jaarlijks beslist de provincie welke locaties op de lijst van het jaar daarvoor kunnen blijven of worden afgevoerd. Daarnaast kunnen nieuwe locaties aan de lijst worden toegevoegd.

De lijst van aangewezen zwemwaterlocaties wordt in het begin van het nieuwe jaar openbaar gemaakt via een ontwerp besluit. U kunt uw zienswijze over dit voorgenomen besluit, alsook suggesties voor nieuwe zwemwaterlocaties, indienen bij de provincie. Voordat het zwemseizoen begint neemt de provincie uiteindelijk een definitief besluit.

Het jaarlijkse zwemseizoen voor de zwemwaterlocaties loopt van 1 mei tot 1 oktober. De zwemwaterkwaliteit en de fysieke veiligheid worden alleen in die periode gecontroleerd.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij uw provincie.
 

 

Einde zwemseizoen

1 oktober 2016

Vanwege de lagere buitentemperaturen wordt er bijna niet meer gezwommen in buitenwater. De besmetting door ziekmakende bacteriën in oppervlaktewater nemen aanmerkelijk af bij lage temperaturen. Door de lage watertemperatuur is er wel risico op onderkoeling en spierverkramping. Informatie en waarschuwingen over zwemwater op deze pagina worden daarom stopgezet per 1 oktober (einde van het zwemseizoen). Mocht u nog gaan zwemmen, houdt het volgende in de gaten:

- Ga nooit alleen zwemmen (onderkoeling),
- Laat kinderen nooit alleen zwemmen of spelen,
- Zwem niet in sterk stromend water,
- Blijf uit de buurt van stuwen, sluizen, gemalen, scheepvaartroutes, vaargeulen en (strek)dammen,
- Duik nooit in onbekend (ondiep) of troebel water.

Afbeeldingen: